เนื้อหาวันที่ : 2008-10-07 16:55:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2712 views

โกลว์ ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ได้ร่วมงานกับบริษัทเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจไอพีพี บริหารการก่อสร้างและวิศวกรรม การสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และรัฐสัมพันธ์ โดยก่อนหน้านั้น ได้ร่วมงานกับแทรคเตอเบลเอเชีย (ปัจจุบัน จีดีเอฟ สุเอซ เอเนอร์ยี เอเชีย) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพ รวมทั้งยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด

คณะกรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแต่งตั้งนายเอซ่า เฮสคาเน่น เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นายปีเตอร์ เทอร์โมท ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

.

.

ในระยะเวลา 6 ปีครึ่งที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของนายปีเตอร์ เทอร์โมท โกลว์ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยผลประกอบการได้ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และในปีนี้โกลว์ได้มีการลงนามในสัญญาเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ซึ่งในปี 2555 โกลว์จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ นายปีเตอร์จะยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551

.

 นายเอซ่า เฮสคาเน่น ได้ร่วมงานกับบริษัทเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทโกลว์ ดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจไอพีพี บริหารการก่อสร้างและวิศวกรรม การสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และรัฐสัมพันธ์ โดยก่อนหน้านั้น ได้ร่วมงานกับแทรคเตอเบลเอเชีย (ปัจจุบัน จีดีเอฟ สุเอซ เอเนอร์ยี เอเชีย) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพ รวมทั้งยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด นายเอซ่าจบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก Helsinki University of Technology ประเทศฟินแลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในระดับสากล และภูมิภาคมากกว่า 15ปี และในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาได้ทำงานในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยมาโดยตลอด

.

นายเอซ่า เฮสคาเน่น กล่าวว่า "ผมมีความมั่นใจในพื้นฐานที่แข็งแกร่งของโกลว์ซึ่งทำให้มั่นใจในอนาคตที่มั่นคงของบริษัท และเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเติบโตทางด้านธุรกิจในอนาคตทั้งในด้านผลประกอบการ และการบริหารงานอย่างประสบความสำเร็จ ในด้านวิสัยทัศน์ โกลว์ยังคงมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดีสำหรับธุรกิจ ไอพีพี ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา และธุรกิจโคเจเนอเรชั่นในประเทศไทยและในภูมิภาค"

.
เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ มีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,708 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 967 ตันต่อชั่วโมง กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

.

GDF SUEZ Energy International เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นสายงานธุรกิจหนึ่งของกลุ่ม GDF SUEZ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDF SUEZ หรือ GDF SUEZ Energy International ได้ที่ เวบไซต์ของบริษัท www.gdfsuez.com และ www.suezenergyint.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เวบไซต์ www.glow.co.th