เนื้อหาวันที่ : 2008-09-23 13:10:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1135 views

ศูนย์วิจัยฯ ชี้สภาพคล่องแบงก์ยังสูง หวังใช้รองรับเสถียรภาพในปท.จากวิกฤติสหรัฐ

ธนาคารพาณิชย์ไทยพบว่า ยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรธปท. ที่สามารถจะปล่อยให้ไหลกลับคืนสู่ระบบได้หากจำเป็น กลไกดังกล่าว ก็น่าที่จะเป็นหลักประกันสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า  การที่สหรัฐฯได้ตัดสินใจเข้าไปให้ความช่วยเหลือวิกฤติสถาบันการเงิน โดยการรับซื้อสินทรัพย์ที่มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ วงเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์ฯ แต่คาดว่าอาจจะยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะถึงจุดต่ำสุดและเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ และยังคงต้องติดตามสถานการณ์ของสถาบันการเงินสหรัฐฯอย่างใกล้ชิดต่อไปว่า มาตรการของทางการสหรัฐฯ จะมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน และ การที่รัฐบาลสหรัฐฯ  ต้องนำเงินไปช้วยเหลือภาคสถาบันการเงิน คงต้องมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น และ ย่อมจะส่งผลกดดันต่อสภาพคล่องในตลาดการเงินโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

.

แต่จากข้อมูล ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยพบว่า ยังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรธปท. ที่สามารถจะปล่อยให้ไหลกลับคืนสู่ระบบได้หากจำเป็น กลไกดังกล่าว ก็น่าที่จะเป็นหลักประกันสำคัญที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทยได้ในยามที่สถาบันการเงินสหรัฐฯกำลังเผชิญภาวะวิกฤตนี้ 

.

จากข้อมูลของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือน ส.ค. พบว่า สินทรัพย์สภาพคล่อง (รวมเงินสด เงินลงทุนสุทธิในตลาดเงินระยะสั้น และเงินลงทุนสุทธิ)  มีจำนวน 1.81 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.03 หมื่นล้านบาท จากเดือน ก.ค. เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนสุทธิในตลาดเงินระยะสั้นและเงินลงทุนสุทธิเป็นสำคัญ

.

และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือน ส.ค. มีทิศทางที่สอดคล้องกันกับยอดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งในเดือนเดียวกันที่เพิ่มขึ้นถึง 1.33 แสนล้านบาท สูงกว่าเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อสุทธิ (จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ที่ 7.12 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำแบบพิเศษและตั๋วแลกเงินที่ระดับอัตราดอกเบี้ยจูงใจ เพื่อระดมเงินและรักษาฐานลูกค้า หลังจากที่สินทรัพย์สภาพคล่องได้ลดลงต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า ขณะที่  การออมเงินผ่านกองทุนรวม เดือน ส.ค. มีจำนวนลดลงจาก เดือน ก.ค. กว่า 6 หมื่นล้านบาท  

.

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพิ่มขึ้น สวนทางกับสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารขนาดกลาง ที่ลดลง โดยกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์สภาพคล่องคงค้าง 1.1 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นจาก ก.ค. 6.89 หมื่นล้านบาท ส่วน กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสภาพคล่อง 2.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.55 หมื่นล้านบาท แต่กลุ่มธนาคารขนาดกลางมีสภาพคล่อง4.88 แสนล้านบาท ลดลง 1.41 หมื่นล้านบาท

.

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง เมื่อเทียบสิ้นปี 2550 เพิ่มขึ้น 5.98 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธนาคาร