เนื้อหาวันที่ : 2008-09-22 14:20:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1839 views

กรุงไทยหนุน SMEs ปล่อยกู้ประหยัดพลังงาน

ธ.กรุงไทยร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ออกสินเชื่อ KTB-Green Loan สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

ธ.กรุงไทยร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ออกสินเชื่อ KTB-Green Loan สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

.

ธนาคารกรุงไทยร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ออกสินเชื่อ KTB-Green Loan สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ให้กู้นานถึง 10 ปี เตรียมวงเงิน 15,000 ล้านบาท เดินหน้าจัดโครงการ SMEs-KTB Awards ปีที่ 4 พร้อมมอบรางวัล KTB Green Award ในเดือนพฤศจิกายนนี้

.

นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ SMEs เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อ SMEs ไปแล้วเกือบ 10,000 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันธนาคารมียอดสินเชื่อ SMEs จำนวน 200,000 ล้านบาท

.

สินเชื่อ SMEs ของธนาคารนั้น มุ่งเน้นในภาคการผลิต บริการ และการค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เช่น สินเชื่อพลังงานของกระทรวงพลังงาน สินเชื่อ NGV โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

.

นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดธนาคารได้ออกสินเชื่อ KTB—Green Loan สำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การกำจัดหรือลดมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย กำจัดของเสีย ขจัดมลพิษ รวมทั้งปรับปรุงสถานประกอบการ

.

โดยใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน โดยคิดดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ในอัตรา MLR (ปัจจุบันเท่ากับ 7.25% ต่อปี) ลบ 1% ต่อปี ปีที่ 3 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ผ่อนชำระภายใน 10 ปี โดยธนาคารได้เตรียมวงเงินสินเชื่อจำนวน 15,000 ล้านบาท ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานธุรกิจซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ 63 แห่ง

.

นอกจากนี้ สำหรับโครงการ SMEs-KTB Awards ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 ธนาคารให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มรางวัล KTB Green Award เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดงานมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2551