เนื้อหาวันที่ : 2008-09-20 18:04:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1670 views

ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง สนามประลองศักยภาพความคิดสร้างสรรค์

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงก้าวสู่ทศวรรษใหม่ปีที่ 11 วางเป้าหมายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความประหยัด ทักษะ ความคิด และความสามารถ ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีการขับขี่เพื่อเราเพื่อโลก

.

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงก้าวสู่ทศวรรษใหม่ปีที่ 11 วางเป้าหมายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความประหยัด ทักษะ ความคิด และความสามารถ ด้วยหลากหลายเทคโนโลยีการขับขี่เพื่อเราเพื่อโลก

.

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงก้าวสู่ทศวรรษใหม่ปีที่ 11 วางเป้าหมายมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความประหยัด โดยเปิดกว้างการแข่งขันให้มีเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งที่เป็นเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในระบบเดิม รวมถึงระบบใหม่แบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกและแข่งขันกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านทักษะ ความคิด และความสามารถ ในขณะที่การแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคจัดรวมกลุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม ก่อนที่ทีมแข่งที่มีสถิติประหยัดน้ำมันสูงสุดรวม 410 ทีม จะผ่านเข้ารอบไปร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับประเทศ

.

นาง จุฑามาศ อินปริงกานันท์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการจำหน่าย ส่วนงานการตลาด บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า จากการที่ทางฮอนด้าได้จัดให้มีการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง หรือ Honda Econo Power Contest ขึ้นในประเทศไทยนั้น ในปีนี้นับเป็นการก้าวขึ้นสู่ทศวรรษใหม่ของการแข่งขัน โดยเป็นการแข่งขันต่อเนื่องปีที่ 11 ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นับตั้งแต่เริ่มจัดขึ้นในปีแรกเป็นต้นมา

.

โดยการแข่งขันปีที่ 11 นั้น มีวัตถุประสงค์พิเศษเพิ่มเติมไปจากปีที่ผ่านๆ มา คือ การมุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม ด้วยการเปิดกว้างการแข่งขันโดยจัดให้มีการนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในระบบเดิมที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีระบบใหม่ที่ควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์แบบหัวฉีด PGM-FI (Programmed Fuel Injection)

.

ทั้งนี้การแข่งขันในรูปแบบที่เปิดกว้างนี้ จะส่งผลให้มีการแสดงออก ตลอดจนถึงมีการแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการเน้นทักษะและการประยุกต์ในด้านความคิด อันจะนำมาซึ่งพัฒนาการด้านความรู้ และที่สำคัญก็คือ การนำความรู้ต่างๆ มาใช้ในทางปฏิบัติของกลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขันที่โดยส่วนใหญ่แล้วคือกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งจากการแข่งขันเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งทางฮอนด้าได้ให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดให้กับสถาบันศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้น ยังจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันในปีนี้ มีเทคโนโลยีรูปแบบหลากหลายเข้าร่วมแข่งขันและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น

.

นอกเหนือจากนั้นแล้ว การจัดแข่งขันปีที่ 11 นี้ ยังคงมีความมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในวงกว้าง พร้อมกันนั้นเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานจากพื้นฐานของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

.

สำหรับการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 11 จะจัดให้มีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยการแข่งขันในระดับภูมิภาคนั้น เป็นการแข่งเพื่อทำการคัดเลือกทีมแข่งเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ และการจัดแข่งระดับภูมิภาคในปีนี้ จะจัดแข่งแบบรวมกลุ่มภูมิภาค แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาคกลาง-ใต้-กรุงเทพฯ และปริมณฑล และกลุ่มภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ

.

ส่วนทีมแข่งที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งในระดับประเทศ คือ ทีมที่มีสถิติประหยัดน้ำมันสูงสุดจากการเข้าแข่งในระดับภูมิภาค รวม 410 ทีม ประกอบด้วย ทีมแข่งประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา 250 ทีม ระดับอุดมศึกษา 50 ทีม ระดับประชาชนทั่วไป 10 ทีม ทีมแข่งประเภทรถตลาด ขนาด 100 ซีซี จำนวน 50 ทีม และขนาด 125 ซีซี จำนวน 50 ทีม

.

ทั้งนี้ทีมแข่งประเภทรถประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ที่มีสถิติประหยัดน้ำมันสูงสุดในการแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนทีมแข่งของประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

.
ในส่วนของกำหนดการจัดแข่งขัน มีดังนี้คือ

วันที่ 2223 พ.ย. 2551 - การแข่งขันระดับภูมิภาค กลุ่มภาคกลาง-ใต้-กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ กองบิน 2 จ.ลพบุรี 

นที่ 1314 ธ.ค. 2551 - การแข่งขันระดับภูมิภาค กลุ่มภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 78 ก.พ. 2552 - การแข่งขันระดับประเทศ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

.

สำหรับการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันนั้น เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 15 ต.ค. 2551 นี้ โดยทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่ง และต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสมัครแข่งขันและดูรายละเอียดได้ที่ www.hondaecono.com และwww.aphonda.co.th