เนื้อหาวันที่ : 2008-09-18 13:43:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1415 views

มจพ. จัดการแข่งขัน Robot Camp 2008

มจพ. จัดโครงการ "KMUTNB One-2-Call! Robot Camp 2008" หวังส่งเสริมเยาวชน เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นสื่อกลาง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดโครงการ "KMUTNB One-2-Call! Robot Camp 2008" ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551  เวลา 08.00 น.  ณ หอประชุมประดู่แดง  และอาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาของประเทศ เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นสื่อกลาง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทางโครงการได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้าน         เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักการทำงานของหุ่นยนต์ หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์    การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ 

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โทรศัพท์ 8519, 8520 หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการได้ที่ www.robot.eng.kmutnb.ac.th หรือที่ www.kmutnb..ac.th