เนื้อหาวันที่ : 2008-09-17 18:23:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2343 views

AIA ประเทศไทย ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบกรณีปัญหา AIG ขาดสภาพคล่อง

ผู้บริหารบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์(AIA) ยืนยันว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(AIG) ที่เป็นบริษัทแม่ของ AIA เนื่องจาก AIA ไม่ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นของ AIG

ผู้บริหารบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์(AIA) ยืนยันว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป(AIG) ที่เป็นบริษัทแม่ของ AIA เนื่องจาก AIA ไม่ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นของ AIG

.

นอกจากนี้ การจะลงทุนในด้านใดของ AIA จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ก่อนทุกครั้ง ส่วนการส่งเงินกลับไปยังบริษัทแม่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.เช่นกัน แต่ยืนยันว่าการส่งเงินกลับไปนั้นไม่เกี่ยวกับการเสริมสภาพคล่องให้แก่ AIG แต่อย่างใด

 .

นายโทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานบริหารระดับสูง และผู้จัดการทั่วไป AIA กล่าวว่า ลูกค้าในประเทศไทยไม่ได้มีการถอนหรือยกเลิกกรมธรรม์เพิ่มขึ้น โดยแต่ละวันจะมีการบอกเลิกกรมธรรม์ 10-20 ราย ซึ่งเป็นระดับปกติ เพียงแต่ในระยะนี้มีลูกค้าโทรศัพท์มาสอบถามบ้างและบริษัทได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วและหลังจากนี้จะทำจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ไปยังลูกค้าทุกรายอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่า กรณีปัญหาของ AIG จะไม่มีผลกระทบมาถึงลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ของบริษัท AIA อย่างแน่นอน

 .

ปัจจุบัน AIA ในประเทศไทยมีกำไรสะสมมากกว่า 79,000 ล้านบาท สูงกว่าที่ คปภ.กำหนดไว้ถึง 10 เท่า และมีเงินสำรองประกันมากกว่า 280,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 380,000 ล้านบาท และมีอัตราความมั่นคงทางการเงินสูงถึง 1,170% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า 150%

 .

ทั้งนี้ AIA ได้นำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 70% ลงทุนในตลาดหุ้นไทย 10% ที่เหลืออีก 20% นำไปซื้อพันธบัตรในต่างประเทศ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก คปภ.ก่อน พร้อมยืนยันว่าแผนลงทุนของ AIA ในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามแผนเดิมทุกประการ ซึ่งมีลูกค้าคนไทยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตกว่า 4.8  ล้านกรมธรรม์ หากรวมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพจะทำให้กรมธรรม์มีมากกว่า 5.8 ล้านฉบับ โดยแต่ละปีมีอัตราการขยายตัวกว่า 10%