เนื้อหาวันที่ : 2008-09-17 11:15:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 957 views

วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาฯ เปิดอบรม Corrosion Control in Oil and Gas Production

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ TOTAL E&P Thailand จะเปิดการอบรม เรื่อง Corrosion Control in Oil and Gas Production ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 10 ตุลาคม 2551 โดยมี Dr. Yves gunaltun ผู้เชี่ยวชาญจาก TOTAL Professor Associates โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้

ด้วยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ TOTAL E&P Thailand จะเปิดการอบรม เรื่อง Corrosion Control in Oil and Gas Production ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 10 ตุลาคม 2551 โดยมี Dr. Yves gunaltun ผู้เชี่ยวชาญจาก TOTAL Professor Associates โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทราบถึงปัญหาเรื่องการเกิดสนิม การกัดกร่อนจากก๊าซธรรมชาติ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสามารถทราบถึงปัญหาพร้อมทั้งควบคุม ป้องกัน ปัญหาดังกล่าวได้ โดยอาศัยเทคนิคการเคลือบผิวและเคลือบสี ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างยิ่ง ผู้ที่สนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้