เนื้อหาวันที่ : 2008-09-17 11:09:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 944 views

สัมมนาพลังงานทางเลือก

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency (IEA) จัดสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง Fuel Options for Power Generation in ASEAN ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2551 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยมี พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนให้มีความยั่งยืน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency (IEA) จัดสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง Fuel Options for Power Generation in ASEAN ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2551 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โดยมี พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนให้มีความยั่งยืน