เนื้อหาวันที่ : 2008-09-17 10:42:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2308 views

เฟดเอ็กซ์ ช่วยเหลือโรงเรียนใน จ. บุรีรัมย์ สานต่อโครงการพัฒนาชุมชน

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ปจัดสัปดาห์กิจกรรมและโครงการรวมน้ำใจพนักงานเฟดเอ็กซ์เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปบริจาคสู่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

 

.

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ปจัดสัปดาห์กิจกรรมและโครงการรวมน้ำใจพนักงานเฟดเอ็กซ์เพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อนำไปบริจาคสู่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาจำนวนมากกว่า 100 คน

 .

พนักงานเฟดเอ็กซ์จะร่วมเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อสานต่อนโยบายของเฟดเอ็กซ์ที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทย โดยสอดคล้องกับโครงการ เฟดเอ็กซ์ปันน้ำใจ” (FedEx Cares Week) ระหว่างวันที่ 1520 กันยายน 2551 ซึ่งเป็นโครงการที่พนักงานเฟดเอ็กซ์จากทุกมุมโลกร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

 .

มร. เดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า "เฟดเอ็กซ์ใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชนที่พนักงานและลูกค้าของเราอาศัยอยู่ ปณิธานของเราด้านการส่งเสริมการศึกษาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย ได้รับการยึดถือและปฏิบัติตาม ในทุกหน่วยงานของบริษัท ในรูปของกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง พร้อมกับช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ยากไร้"

 .

"ที่เฟดเอ็กซ์ นอกจากการมุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์อันน่าประทับใจและเปี่ยมคุณภาพให้แก่ลูกค้า ภายใต้นโยบาย เพราะการส่งคือชีวิต” (WeLivetoDeliver) ที่เรายึดถือและปฏิบัติตามมาโดยตลอดแล้ว พนักงานเฟดเอ็กซ์ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆ ที่เราทำทุกกิจกรรม อาทิ การรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเยาวชนของโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา" มร. คาร์เด็น กล่าวเสริม

 .

ก่อนหน้านี้ ในปี 2550 เฟดเอ็กซ์ได้ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน บริจาคเงินจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โดยผู้บริหารและพนักงานเฟดเอ็กซ์พร้อมด้วยผู้แทนของหอการค้าอเมริกันได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การศึกษา ตำรา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ซึ่งได้จากการระดมทุนจากพนักงานเฟดเอ็กซ์