เนื้อหาวันที่ : 2008-09-17 09:45:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2886 views

GEN แต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเสาเข็มรายใหญ่ ประกาศแต่งตั้งนายศรัณย์ เวียงคำมา จากผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบแผนกผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Wall Department) แผนกผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และแผนกบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

.

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเสาเข็มรายใหญ่ ประกาศแต่งตั้งนายศรัณย์ เวียงคำมา จากผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบแผนกผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Wall Department) แผนกผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และแผนกบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Pile Product)

.

นายศรัณย์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี ร่วมงานกับ GEN ตั้งแต่ปี 2539 ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกเทคนิค การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้เนื่องจากการทุ่มเททำงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จขององค์กร โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป