เนื้อหาวันที่ : 2008-09-09 10:57:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2932 views

APPLICAD GROUP ผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์ออกแบบวิศวกรรม

ยึดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมมาโดยตลอด ธุรกิจของเราจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์เป็นหลัก คือที่สำคัญจะต้องดีและเป็นอันดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น พร้อมบริการและสนับสนุนหลังการขายให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอพพลิแคด ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ในเครือได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีผู้ก่อตั้งหลัก 3 ท่านด้วยกัน โดยยึดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมมาโดยตลอด ธุรกิจของเราจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์เป็นหลัก คือที่สำคัญจะต้องดีและเป็นอันดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น พร้อมบริการและสนับสนุนหลังการขายให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน แอพพลิแคด มีบริษัทในเครือถึง 4 บริษัทด้วยกัน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 500 บริษัท ในฐานะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

.

คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

ประธานเครือบริษัท แอพพลิแคด กรุ๊ป

 .

ผลิตภัณฑ์ในเครือ แอพพลิแคด กรุ๊ป

 

.
ผลิตภัณฑ์ดาวเด่น

อันที่จริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับความนิยมและก็เด่นเกือบทุกตัวครับ แต่ถ้าจะให้เลือกก็คือ เครื่อง Stratasys ที่มาปีนี้ชูประเด็น DDM (Direct Digital Manufacturing) คือเครื่องนี้สามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกเพื่อใช้งานจริงได้เลย ไม่ต้องมีแม่พิมพ์ อีกตัวหนึ่งก็คือ CADไท 2008 ซึ่งเป็นทางออกของคนใช้ CAD ที่ไม่อยากใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน แต่งบประมาณไม่พอซื้อ AutoCAD เราจึงนำเสนอ CADไท ที่มีความสามารถ คำสั่ง ประมาณ 90% แต่ราคาหมื่นต้น ๆ หรือประมาณ 10% ของราคา AutoCAD ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพของเราได้ ด้วยราคาที่ไม่ต้องแพง

 

.

Stratasys DDM (Direct Digital Manufacturing)

 .

.

CADไท 2008 ซอฟต์แวร์คุณภาพในราคาคนไทย

 .
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ APPLICAD
การดำเนินงานของบริษัทผมจะยึดหลักอิทธิบาท 4 ครับ นั่นก็คือ

ฉันทะ คือมีความชอบและรักในสิ่งที่ทำ และต้องให้พนักงานเรามีฉันทะโดยพร้อมเพรียง ที่สำคัญต้องกล้าลงมือ

วิริยะ คือมีความพยายาม มีการขวนขวาย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโดยง่าย

จิตตะ มีความตั้งใจมั่น ละเอียดรอบคอบ ทำงานอย่างมีสติ ไม่วอกแวกกับอะไรที่ไม่เป็นสาระ และ

วิมังสา นั่นก็คือ ต้องหมั่นตรวจสอบกลยุทธ์ และติดตามงานที่ได้หมอบหมายและหมั่นหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 .
แนวโน้ม ธุรกิจในปี 2551

โดยภาพรวมแล้วน่าจะเป็นโอกาสมากกว่า เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับแรงกดดันจากปัจจัยสำคัญ 3 อย่างคือ น้ำมันแพง สภาพเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาพชะลอตัวถึงตกต่ำโดยเฉพาะผู้บริโภครายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา สุดท้ายก็คือแรงกดดันจากประเทศจีน เวียดนาม ที่สามารถแย่งตลาดการผลิตจากประเทศไทยไปอย่างน่ากลัว ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว โดยต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ

.

ประการแรก คือ ของที่ผลิตต้องต้นทุนต่ำ ประการที่สองคือ ต้องออกสู่ตลาดได้เร็ว และประการสุดท้าย แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจะต้องมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยที่เราต้องทำ ล้วนต้องใช้เทคโนโลยี การออกแบบและการผลิตเข้าช่วย จึงจะสามารถพึ่งพาเอาตัวรอดในภาวะเช่นนี้ได้ โดยทางเราก็มีความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ความรู้ และทีมงานมากประสบการณ์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวไปอยู่ในจุดที่ไม่เพียงอยู่รอดเท่านั้น แต่จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่นำหน้าคู่แข่งอีกด้วย

 .
กิจกรรมการตลาดปี 2551

ปีนี้ทางแอพพลิแคดเราจะเน้นการจัดสัมมนา และกิจกรรมสร้าง Brand ของ AppliCAD Group ที่จากเดิมจะเน้นที่การโปรโมทแบรนด์ของซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยต้องการสื่อถึงการซื้อซอฟต์แวร์จากเราได้มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์ งานใหญ่ปลายปีก็มีเช่นเดิมคืองาน Solidworks World Conference และ AppliCAD 3D Student Design Contest ซึ่งในปีนี้จะเริ่มไปจัดที่มหาวิทยาลัยโดยเลือกที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นแห่งแรกก่อนที่จะเวียนกันไปจัดตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป

 .
ฝากถึงผู้ประกอบการไทย

อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้น ตอนนี้เราแข่งกันอยู่ 3 อย่างคือ ต้นทุนต้องต่ำ ต้องออกตลาดให้เร็วกว่าคู่แข่ง และที่สำคัญ คุณภาพต้องดีด้วย หากจะทำสามอย่างที่ว่านี้ การบริหารจัดการอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เข้าช่วย อย่าไปคิดว่า เป็นค่าใช้จ่าย (Expends) ที่ต้องประหยัด แต่สิ่งนี้คือการลงทุน (Investment) ที่คุ้มค่าที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน และสุดท้าย กรุณาลดการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ถูกจับแล้วไม่คุ้มครับ เสียเงิน เสียเวลา และเสียชื่อเสียงอีกด้วย