เนื้อหาวันที่ : 2008-09-09 09:45:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1343 views

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง จัดค่ายไอทีแคมป์ครั้งที่ 5

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำโครงงานค่าย "ไอทีแคมป์ (IT CAMP) ครั้งที่ 5" ในระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2551 นี้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมทำกิจกรรม

.

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำโครงงานค่าย "ไอทีแคมป์ (IT CAMP) ครั้งที่ 5" ในระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2551 นี้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้ได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนวทางการทำงานด้านไอทีในอนาคต โดยในค่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ค่ายย่อยให้นักเรียนได้เลือก ดังนี้

.

1. ค่าย Robot Programming ค่ายนี้จะสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ ด้วยภาษา python ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐาน ที่จะพัฒนาสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆต่อไปได้ในอนาคต

.

2. ค่าย Network Administration ค่ายนี้จะสอนเกี่ยวกับระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ Cisco Networking Academy Program ระบบปฏิบัติการ Linux โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรโตคอล สัญญาณข้อมูล การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

.

3. ค่าย Logic & Microcontroller ค่ายนี้จะสอนเกี่ยวกับเลขฐาน รวมไปถึงการแนะนำลอจิกเกตพื้นฐาน สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งการเรียนการสอนนั้นมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C