เนื้อหาวันที่ : 2008-09-08 17:27:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2153 views

Asia Mobility Initiative ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารดีแทคขึ้นตำแหน่งประธานใหม่

กลุ่มพันธมิตร Asia Mobility Initiative (AMI) ประกาศแต่งตั้งนายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเพื่อบริหาร และกระชับความร่วมมือสมาชิกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7 ประเทศภายในภูมิภาค

.

กลุ่มพันธมิตร Asia Mobility Initiative (AMI) ประกาศแต่งตั้งนายวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเพื่อบริหาร และกระชับความร่วมมือสมาชิกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7 ประเทศภายในภูมิภาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

.

นายวรรษิษฐ์กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มประเทศสมาชิกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานของ กลุ่มพันธมิตร AMI แผนงานช่วงแรกที่จะดำเนินการ คือการกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการของประเทศสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน จะมุ่งวางแผนงานเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของสมาชิกในแต่ละประเทศ

.
นอกจากนี้ การดำเนินงานยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับทั้งผู้ค้า และผู้ให้บริการคอนเท้นท์ด้านต่างๆ รวมถึงการขยายขอบข่ายความร่วมมือภายในกลุ่มพันธมิตร การขยายเครือข่ายพันธมิตร และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านกำหนดมาตรฐานต่างๆ อีกด้วย
.

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่มพันธมิตร AMI นายวรรษิษฐ์จะยังคงทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของดีแทคต่อไป โดยทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนอันสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศกับบริษัทต่างๆ ทั่วภูมิภาค ก่อนหน้านั้น ช่วงระหว่างปี 2545-2547

.

นายวรรษิษฐ์เคยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสส่วนการขาย และช่องทางการจำหน่าย ทำหน้าที่กระตุ้นการเติบโตยอดการขาย และจัดการร้านค้าของดีแทคกว่า 350 ร้าน ตัวแทนขายอีกกว่า 1,500 คน รวมถึงร้านค้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของธุรกิจโทรคมอีกกว่า 15,000 ร้าน ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการอาวุโสส่วนธุรกิจระหว่างประเทศ (International Roaming) ทำหน้าที่ในการดูแลธุรกิจ roaming ของบริษัทในช่วงระหว่างปี 2547-2551

.

นายวรรษิษฐ์จบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Lindenwood University และปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จาก Kansas State University สหรัฐอเมริกา

.
เกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตร AMI

กลุ่มพันธมิตรนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในแต่ละประเทศสามารถใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ AMI Alliance ได้พัฒนาเวทีที่ประเทศสมาชิกสามารถบ่มเพาะ และขยายความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ระหว่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกทั้ง 7 รายของ AMI Alliance

.

ประกอบด้วย : บริษัท MobileOne ประเทศสิงคโปร์ บริษัท IDEA Cellular ประเทศอินเดีย บริษัท Excelcomindo ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน หรือดีแทค ประเทศไทย บริษัท Sun Cellular ประเทศฟิฟิปปินส์ บริษัท SmarTone-Vodafone จากฮ่องกง และ บริษัท Celcom ประเทศมาเลเซีย สมาชิกจากทั้ง 7 ประเทศมีจำนวนลูกค้าในภูมิภาครวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 70 ล้านคน