เนื้อหาวันที่ : 2008-09-01 11:41:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1378 views

กลุ่ม ปตท. มอบเงินกว่า 8 ล้านบาท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวระยอง

นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินจาก นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย จากการระดมทุนบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ/กองทุน และ โครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านการลดมลภาวะและพัฒนาพื้นที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

.

นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินจาก นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 8,236,100 บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมาจากการระดมทุนบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ/กองทุน และ โครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านการลดมลภาวะและพัฒนาพื้นที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง