เนื้อหาวันที่ : 2008-08-26 09:42:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1017 views

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดสัมมนา พิชิตต้นทุนค่าไฟฟ้า จัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญผู้สื่อข่าวร่วมงานสัมมนา "พิชิตต้นทุนค่าไฟฟ้า จัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม" วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 -12.00 น.

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เชิญผู้สื่อข่าวร่วมงานสัมมนา "พิชิตต้นทุนค่าไฟฟ้า จัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม"      

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 -12.00 น.   

ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง ชั้น 9 อาคารบี ถ.พหลโยธิน

วิทยากรร่วมสัมมนา

คุณสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล

.
กำหนดการ

09.00 — 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 — 11.45 น. สัมมนาเรื่อง "พิชิตต้นทุนค่าไฟฟ้า จัดหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม"

โดยคุณสมบัติ ศานติจารี

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

.
ดำเนินรายการโดย
คุณผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล

11.45 — 12.00 น. ตอบข้อซักถาม / จบการสัมมนา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2937-3294-6