เนื้อหาวันที่ : 2008-08-14 11:36:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2483 views

ไอบีเอ็มแต่งตั้งตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประจำประเทศไทย

ไอบีเอ็มประกาศแต่งตั้งตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Chief Technologist) บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดพร้อมด้วยทีมงานเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ไอบีเอ็ม ในฐานะผู้นำในการสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรม

คุณตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

.

ไอบีเอ็มประกาศแต่งตั้งตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Chief Technologist) บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดพร้อมด้วยทีมงานเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ไอบีเอ็ม ในฐานะผู้นำในการสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรม ได้ก่อตั้งโครงการเครือข่ายนวัตกรรมของไอบีเอ็ม (IBM Innovation Network) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Chief Technologist) จาก 28 ประเทศทั่วโลก (นอกเหนือจาก 7 ประเทศที่ไอบีเอ็มมีห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนา) เพื่อทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ลูกค้า และรัฐบาลท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศน์สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม และช่วยให้ประเทศเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของไอบีเอ็มอย่างแท้จริง

.

ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากประเทศอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า หน่วยงานราชการสถาบันอุดมศึกษา คู่ค้า ฯลฯ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการริเริ่มและนวัตกรรมของฝ่ายวิจัยไอบีเอ็ม (IBM Research) ภายใต้โครงการเครือข่ายนวัตกรรมของไอบีเอ็ม (IBM Innovation Network) นอกจากนี้ เขาจะมีส่วนช่วยเหลือไอบีเอ็มในการคิดค้นและสร้างสรรค์โครงการริเริ่มใหม่ๆ และการลงทุนในตลาดสำคัญๆ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และช่วยให้แน่ใจว่านวัตกรรมและโครงการริเริ่มที่เกิดขึ้นภายในไอบีเอ็ม ประเทศไทย จะได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั่วทั้งองค์กรไอบีเอ็ม

.

"ไม่มีประเทศใดที่ผูกขาดเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่เปิดกว้าง ครอบคลุมหลายสาขาวิชา และเกิดขึ้นได้ทุกที่นิค โดโนฟริโอ รองประธานบริหารฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น กล่าว คุณตรัยรัตน์จะสามารถปรับใช้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของไอบีเอ็ม สำหรับทุกโอกาสที่น่าสนใจในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั่วโลก"

.

เมื่อปี พ.ศ. 2491 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตัวแทนของไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย เพื่อจัดหาเครื่องประมวลผลข้อมูลและความรู้ด้านเทคนิคสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรและการสำรวจข้อมูลภาคเกษตรกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ไอบีเอ็มได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย และได้นำเสนอความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ลูกค้าและสังคมมาโดยตลอด

.

"คุณตรัยรัตน์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของไอบีเอ็ม ประเทศไทย ในการสร้างเสริมนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าของชาวไอบีเอ็ม (IBMers values) และประสานงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารภาครัฐ และพนักงาน เพื่อสานต่อความสำเร็จและการเติบโตของทั้งภาคธุรกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน" คุณธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว

.

คุณ ตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นทุกที่ในทุกวัน ในฐานะสมาชิกทีมงาน IBM Innovation Network และด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ ผมจะทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับใช้นวัตกรรมเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การเจริญเติบโตของประเทศไทยต่อไป ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของไอบีเอ็ม ประเทศไทยครั้งนี้"

.

คุณตรัยรัตน์เข้าทำงานที่ไอบีเอ็ม ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เปิดโอกาสให้คุณตรัยรัตน์ได้ประสานงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมธนาคาร และเมื่อปี พ.ศ. 2542 เขาได้ผ่านการสอบใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ด้วยทักษะความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาททางด้านธุรกิจ ทำให้คุณตรัยรัตน์มีความโดดเด่นอย่างมากจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีคนแรกของไอบีเอ็ม ประเทศไทย