เนื้อหาวันที่ : 2008-08-06 17:56:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2062 views

ดีเอชแอล ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยนาร์กิสในพม่าอย่างต่อเนื่อง

ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทยได้บริจาคเงินจำนวน 220,368 บาท ให้กับเมอร์ซี่ คอรปส์ เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากพายุนาร์กิส นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับ Women With A Mission ช่วยขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์

ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย หนึ่งในสามหน่วยธุรกิจของดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิสที่พัดถล่มพื้นที่บางส่วนในประเทศพม่า ล่าสุด ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทยได้บริจาคเงินจำนวน 220,368 บาท ให้กับเมอร์ซี่ คอรปส์ เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากพายุนาร์กิส นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับ Women With A Mission ช่วยขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อีกด้วย

.

ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาถึงสองเดือนแล้ว ผลกระทบและความเสียหายจากพายุไซโคลนนาร์กิสยังคงมีอยู่ให้เห็นในพม่า พนักงาน ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย จึงได้ร่วมบริจาคเงิน 220,368 บาท ให้กับ เมอร์ซี่ คอรปส์ เพื่อช่วยจัดหาความช่วยเหลือให้กับผู้รวดชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือน และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูจิตใจ

.

โดยเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนสองโครงการ ได้แก่ โครงการเงินสำหรับการทำงาน และการฟื้นฟูการดำรงชีพ ซึ่งทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยให้โอกาสผู้ประสบภัยสร้างรายได้จากการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน

.

"ผู้รอดชีวิตยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิม ดังนั้น พนักงานของ ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย จึงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพม่าอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ โซลูชั่น เราภูมิใจที่ความชำนาญด้านลอจิสติกส์ของเราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้" สตีฟ แดเนียล รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียใต้และอินโดจีน ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน เอเชียแปซิฟิก กล่าว

.

นอกจากนี้ ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย ได้จัดหาบุคลากรและพาหนะเพื่อช่วยขนส่งสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งของบริจาคต่างๆ ที่องค์กร Women With A Mission จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในประเทศเพื่อนบ้านประมาณสองสัปดาห์หลังเกิดพายุ เมอร์ซี่ คอรปส์ ได้ส่งสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก พอร์ทแลนด์ โอเรกอน มายัง กรุงเทพฯ โดยความช่วยเหลือของ ดีเอชแอล

.

"กิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของปณิธานองค์กรและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของดีเอชแอล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่เราจะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างสังคมและชุมชนที่เราดำเนินการอยู่ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารและการดำเนินงาน    ลอจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดีเอชแอล พร้อมให้การสนับสนุนความพยายามในการเตรียมความพร้อม การบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน และการฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่สภาพปกติภายหลังเกิดภัยพิบัติ" สตีฟ กล่าวเสริม

.

.

ในภาพ: ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กร Women With A Mission ระดมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวพม่าจากพายุนาร์กิส โดย ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ช่วยเหลือด้านการขนส่งและกำลังคนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยไปให้กับผู้ประสบภัย

.

.

ในภาพ: พนักงาน ดีเอชแอล เอ๊กเซลซัพพลายเชน ประเทศไทย กำลังขนสิ่งของบรรเทาสาธารณภัยสำหรับผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิสขึ้นรถบรรทุก ทั้งนี้ ดีเอชแอล ร่วมกับองค์กรเพื่อมนุษยชาติด่างๆ อาทิ เมอร์ซี่ คอรปส์ และ Women With A Mission โดยใช้ความชำนาญด้านลอจิสติกส์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุนาร์กิสอย่างต่อเนื่อง