เนื้อหาวันที่ : 2008-08-06 09:36:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2448 views

เมื่อคนงานไทรอัมพ์ฯ ลุกขึ้นสู้ กอบกู้ศักดิ์ศรีกรรมาชีพ

สหภาพแรงงานถือเป็นเสมือนเกาะคุ้มภัย คุ้มครองคนงาน เพื่อปกป้อง ป้องกัน การรังแก การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ขูดรีดแรงงานโดยไม่เป็นธรรม เพราะในโรงงานนั่น ถ้าไม่มีสหภาพแรงงาน นายจ้างก็จะมีอิทธิพลมากที่สุด

จากเหตุการณ์ที่นายจ้างพยายามทำลายสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย โดยการขออำนาจศาลเพื่อเลิกจ้าง นางสาวจิตรา คชเดช ประธานสหภาพแรงงาน เป็นบทพิสูจน์ได้อีกครั้งว่า "แรงานสัมพันธ์ที่ดี" นั่นไม่มีจริง การเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานถือว่าเป็นเจตนาของนายจ้างที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายสหภาพแรงงานโดยตรงอย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆ อีก

.

สหภาพแรงงานถือเป็นเสมือนเกาะคุ้มภัย คุ้มครองคนงาน เพื่อปกป้อง ป้องกัน การรังแก การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ขูดรีดแรงงานโดยไม่เป็นธรรม เพราะในโรงงานนั่น ถ้าไม่มีสหภาพแรงงาน นายจ้างก็จะมีอิทธิพลมากที่สุดในการให้คุณให้โทษ คนงาน และในเมื่อผลประโยชน์ของคนงานและนายจ้างเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันด้วยแล้ว การมีสหาภพแรงงานจงเป็นหลักประกันเบื้องต้นของคนงานนาการถูกรังแก เพราะนายจ้างมีเป้าหมายสูงสุดคือการได้กำไรมากๆ ดังนั้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต จึงเป็นคำที่คนในสังคมร่วมถึงผู้ใช้แรงงานทั้งคอปกขาวและคอปกน้ำเงิน ได้ยินกันอยู่เป็นประจำ

.

การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันในรูปธรรม คือพยายามลดค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ของคนงาน โดยที่ระดับกำลังการผลิตยังอยู่เท่าเดิม หรือระดับค่าจ้างและสวัสดิการเท่าเดิมแต่ เพิ่มชั่วโมงการทำงานหรือเพิ่มแรงกดดันให้คนงานทำงานหนักขึ้นโดยพักผ่อนน้อยลง เช่นจำกัดเวลเข้าห้องน้ำเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฎอยู่ในโรงงานและสถานประกอบการโดยทั่วไป โดยเฉพาะที่ไม่มีสหภาพแรงงาน

.

บทบาทและหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่สำคัญตลอดมา คือการยื่นขอเรียกร้องเพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมารตฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้น

.

ในเมื่อสหภาพแรงงานกับนายจ้างมีผลประโยชน์คัดแย้งกัน แต่ดูเหมือนว่าผลประโยชน์ของนายจ้างนั้นทำไปเพื่อความอยู่ดีของคนกลุ่มน้อยที่เป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วเท่านั้น แต่ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานเป็นผลโยชน์ของผู้ยากไร้ ของคนยากคนจนที่เป็นแรงงานรับจ้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน คำว่าสหภาพแรงงานกลับเป็นคำที่เป็นอันตรายสำหรับคนงานในเรื่องความมั่นคงในการมีงานทำ เพราะคนงานคนใดก็ตามถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานมักจะไม่เป็นที่พอใจกับนายจ้าง

.

โดยจะถูกกระทำโดยใช้รูปแบบต่างๆมากมาย อาทิเช่น กระทั่งตั้งข้อหาขโมยกระดาษเพียงไม่กี่แผ่น เพื่อหาทางเลิกจ้างผู้นำ จนถึงขั้นผู้นำแรงงานถูกข่มขู่ถูกทำร้าย ซึ่งเป็นบทเรียนบทแล้วบทเล่า ที่เกิดขึ้นในขบวนการแรงาน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความหวั่นใหวให้นักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของขบวนการแรงงานแม้แต่น้อย ในการยอมแพ้ละทิ้งความฝันที่จะเห็นผู้คนในสังคมอยู่ด้วยกันด้วยความเท่าเทียม ทั้งทางการเศรษฐกิจและการเมือง อยู่ด้วยกันโดยการเคารพศักดิ์ซึ่งกันและกัน

.

ตัวอย่างของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ เป็นตัวที่ดี ที่น่ายกย่อง และควรนำไปเป็นแบบอย่าง พวกเขาไม่ยอมให้นายจ้างมาทำลายสหภาพฯโดยการเลิกจ้างผู้นำสหภาพแรงงาน และข้อกล่าวหาในการเลิกจ้างก็เป็นข้อกล่าวหาที่น่ารังเกียจสิ้นดี เพราะคุณจิตรา คชเดช สนับสนุนการต่อสู้คดีในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงของนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง เพราะคุณจิตรา มองว่าการใช้คดีหมิ่นเบื้องสูง มารังแกกันทางการเมืองนั่นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม เป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องออกทักท้วง คัดค้าน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

.

แต่นายจ้างที่ไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตย คำว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน กลับมองการกระทำของคุณจิตรา ดชเดช ที่ออกมาเรียกร้องการสร้างมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย เป็นศรัตรู เป็นส่วนเกินของโรงงานและอาศัยเงื่อนใขนี่ทำลายสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของคนงานมาอย่างยาวนาน

.

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเรียกร้องให้ผู้รักความเป็นธรรมทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งที่เป็นองค์กรสหภาพแรงงาน องค์กรชาวนา องค์นักศึกษา องค์กรสิทธิมนุษยชน และองค์กรภาคประชาชน กลุ่มต่างๆ ออกมาสนับสนุนการผละงานของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ในครั้งนี้ โดยสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ คือ

.

1.ส่งจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์และประนามการกระทำของนายจ้างไปตามไปตามช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เอสเอ็มเอส หรือจดหมาย เพื่อส่งถึงองค์กรและบุคคลต่างๆ ในสังคมไทย

2.เดินทางไปร่วมชุมนุมกับสหภาพแรงงานไทรอัมพ์

.

เพราะการพ่ายแพ้ของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ก็จะทำกับความพ่ายของคนยากจนทั้งมวล

.

จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย

www.thaingo.org