เนื้อหาวันที่ : 2008-08-05 17:02:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2006 views

เด็กม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ การ์ตูนแอนนิเมชั่น FTA รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เยาวชนคนเก่งจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต "ทีมเกษมสตูดิโอ" คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทุนการศึกษา ในการประกวดสารคดีสั้น "FTA สร้างฝันแอนนิเมชั่นเด็กไทย" ด้านกรมเจรจาการค้าฯ เตรียมนำเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป

เยาวชนคนเก่งจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต "ทีมเกษมสตูดิโอ" คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท ในการประกวดสารคดีสั้น "FTA  สร้างฝันแอนนิเมชั่นเด็กไทย"  ด้านกรมเจรจาการค้าฯ กระทรวงพาณิชย์  เตรียมนำเผยแพร่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเขตเสรีการค้าต่อประชาชนทั่วไป  

..

นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดทำสารคดีสั้นในรูปแบบแอนนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ " FTA  สร้างฝันแอนนิเมชั่นเด็กไทย"  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ สารคดีสั้นชุด  "มนต์รัก FTA"  ของทีมเกษมสตูดิโอ  มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท  รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 2 ได้แก่ "FTA"  ของทีมความหวังหมู่บ้าน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมทุนการศึกษา 70,000 บาท 

..

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ  3  ได้แก่  "พ่อมดกับ FTA"  ของทีมม้าขาใหญ่  ไก่ขาเดียว  ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท  ส่วนรางวัลชมเชย (1) ได้แก่  “FTA  Boy”  ของทีมกำแป๊ก CG  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรางวัลชมเชย  (2)  ได้แก่  "FTA  Magic  Fantasy"  ของทีม Left  Behind  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับโล่เกียรติคุณจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ และโล่เกียรติคุณจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท

..

สำหรับโครงการประกวดการจัดทำสารคดีสั้นในรูปแบบแอนนิชั่น ภายใต้หัวข้อ "FTA สร้างฝัน    แอนนิเมชั่นเด็กไทย"  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเขตการค้าเสรี (Free  Trade  Area : FTA)  หรือความตกลงเขตการค้าเสรี (Free  Trade  Agreement : FTA) ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่  ซึ่งประเทศไทยเริ่มดำเนินการใช้เป็นข้อตกลงในการค้าร่วมกับประเทศพันธมิตรมายาวนานกว่า 12 ปี

...

ทั้งนี้การจัดทำเขตการค้าเสรี  จะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก  และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ทำให้เงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ไทย  และยังเป็นการสร้างพันธมิตรที่เกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ  และเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วย   โดยโครงการประกวดการจัดทำสารคดีสั้นในรูปแบบแอนนิชั่นดังกล่าว  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะนำสารคดีสั้นแอนนิเมชั่นที่ได้รับรางวัลไปเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกอบแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ  รวมทั้งจัดแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ  เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป 

.

.

นายอิทธิวัตร  รัตตกูล  ตัวแทนจากทีมเกษมสตูดิโอ  มหาวิทยาลัยรังสิต

.

นายอิทธิวัตร  รัตตกูล  ตัวแทนจากทีมเกษมสตูดิโอ  มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 กล่าวว่า การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดีสั้นแอนนิเมชั่นครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะต้องการมีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราวที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (FTA)  ซึ่งที่ผ่านมาตนและทีมงานต่างก็ไม่มีความรู้เรื่องของFTA  แต่เมื่อได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

.

ทำให้พบว่า FTA มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าเกษตร  สินค้าพื้นบ้านของไทย  และจากความรู้ดังกล่าว จึงนำมาเป็นพ็อตเรื่องในการจัดทำเป็นแอนนิเมชั่น ในชุด "มนต์รัก FTA" และได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งก็รู้สึกดีใจ ที่ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้สนใจทั่วไป ในเรื่องราวของ FTA ครั้งนี้

.
ภาพประกอบ : www.sanook.com