เนื้อหาวันที่ : 2008-07-30 21:32:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1333 views

คมนาคมแย้มวันทูโกมีสิทธิได้บินต่อหลังทยอยปรับปรุงมาตรฐานการบิน

วัน ทู โก แอร์ไลน์ ผู้ให้บริการสายการบินวัน ทู โก เริ่มทยอยจัดส่งตารางจัดเวลาทำการบินของนักบินที่ปรับปรุงตามระเบียบมาตรฐานการบินเสนอให้กรมฯ พิจารณาแล้ว ซึ่งจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่สำนักงานของสายการบินต่อไป

นายวุฒิชัย สิงหมณี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ(ขอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท วัน ทู โก แอร์ไลน์ ผู้ให้บริการสายการบินวัน ทู โก เริ่มทยอยจัดส่งตารางจัดเวลาทำการบินของนักบินที่ปรับปรุงตามระเบียบมาตรฐานการบินเสนอให้กรมฯ พิจารณาแล้ว ซึ่งจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่สำนักงานของสายการบินต่อไป

.

ทั้งนี้ ตารางเวลาทำการบินของนักบินต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจน นักบินแต่ละคนต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ปนเป คละกันทั้งสายการบิน วัน ทู โก และสายการบินโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลนส์ และต่อจากนี้สายการบินวัน ทู โก จะต้องจัดส่งรายละเอียดอื่นๆ มาให้กรมฯ พิจารณาอีก เช่น แผนการฝึกนักบิน แผนการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

 .

"เบื้องต้นพบว่าสายการบินวัน ทู โก มีความใส่ใจที่จะปรับปรุงมาตรฐานการบินให้เป็นไปตามที่กรมฯกำหนด หากสายการบินปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ ได้ครบภายในระยะเวลา 30 วัน กรมฯก็พร้อมให้สายการบินวัน ทู โก เปิดให้บริการได้ตามปกติ และช่วงถูกพักใบรับรองนี้กรมฯจะเข้าไปตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานต่างๆของสายการบินอย่างใกล้ชิด" นายวุฒิชัย กล่าว

 .

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กรมฯให้ความสำคัญหลังจากที่สายการบินวัน ทู โก ปรับปรุงมาตรฐานการบินตามระเบียบแล้วคือ บุคลากรที่จะเข้ามาบริหาร ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดตลอดไป ซึ่งปัจจุบันพบว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารงานเกี่ยวกับการบิน ทั้งในส่วนของการบริหารนักบิน การซ่อมบำรุง มีปัญหาขาดแคลน หรือหากจะใช้นักบินมาบริหารงานด้านนักบินก็ต้องปรับลดเวลาการบินของนักบินที่เป็นฝ่ายบริหาร

 .

ก่อนหน้านี้ กรมฯได้แจ้งสายการบินวัน ทู โก พักใช้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ(เอโอซี) เป็นเวลา 30 วัน และพักใช้ใบรับรองในส่วนของเครื่องบินเอ็มดี 80 SERIES ซึ่งมีอยู่ 8 ลำ เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งทำให้สายการบินวัน ทู โก ต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.-20 ส.ค.นี้ แต่ในส่วนของสายการบินวัน ทู โก ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.-15 ก.ย.51