เนื้อหาวันที่ : 2008-07-22 09:45:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1048 views

รบ.ญี่ปุ่นชี้เศรษฐกิจอาจขยายตัวต่ำกว่า 1% หากรบ.ไม่ใช้นโยบายที่เหมาะสม

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงปี 2563 เนื่องจากประชากรที่สูงอายุและจำนวนประชากรที่ลดลง ยกเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นความสามารถในการผลิต เงินทุน และแรงงาน

รายงานประจำปีของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงปี 2563 เนื่องจากประชากรที่สูงอายุและจำนวนประชากรที่ลดลง ยกเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นความสามารถในการผลิต เงินทุน และแรงงาน

.

รายงานเรื่องเศรษฐกิจและการเงินญี่ปุ่นปี 2551 ชี้ว่า บริษัทเอกชนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ต้องการที่จะควบรวมหรือซื้อกิจการกับบริษัทต่างชาติ แม้ว่าข้อเสนอของบริษัทต่างชาติจะเป็นข้อเสนอที่เป็นมิตรก็ตาม

.

นอกจากนี้ รายงานยังได้ตั้งสมมติฐานว่า หากการผลิต การขยายตัวด้านการอัดฉีดเงินทุน และอัตราจ้างงานยังอยู่ในระดับปัจจุบัน การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นอาจจะชะลอตัวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า 1% ในช่วงปี 2563

.

ทั้งนี้ ตัวเลขการขยายตัวในปัจจุบันอยู่ที่ 1.5% โดยรายงานได้เสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเปิดรับแรงงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศมากขึ้น

.

พนักงานต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 1.1% ของแรงงานทั้งหมดในญี่ปุ่นในปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบยุโรปแล้ว พนักงานต่างชาติในยุโรปอยู่ในช่วง 5-9% ในช่วงปี 2546 - 2548

.

นอกจากนี้ รายงานยังแนะให้รัฐบาลให้การศึกษาและจัดหาโครงการด้านความมั่นคงในสังคมให้กับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ เพื่อที่พนักงานต่างชาติเหล่านี้จะได้ตัดสินใจที่จะทำงานในญี่ปุ่นมากกว่าประเทศอื่นๆ สำนักข่าวเกียวโดรายงาน