เนื้อหาวันที่ : 2008-07-15 16:38:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2360 views

ซีเกท ร่วมกับชุมชนรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ซีเกท ร่วมกับ หน่วยงาน ชุมชน และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแหล่งชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่น ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของบริษัทและชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ไปแล้ว ทั้งสิ้นกว่า 2,500 ต้น

 

.

ซีเกท ร่วมกับ หน่วยงาน ชุมชน และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแหล่งชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่น ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของบริษัทและชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ไปแล้ว ทั้งสิ้นกว่า 2,500 ต้น

 .

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแหล่งชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่น ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของบริษัทและชุมชน โดยกิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยพนักงานซีเกทโคราชและประชาชนในชุมชน อันประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน และหน่วยงานอื่นๆในท้องที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ไปแล้ว ทั้งสิ้นกว่า 2,500 ต้น

.
 

.

กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งในหลายกิจกรรม ภายใต้นโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของซีเกท ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในชุมชนต่างๆ ในประเทศที่ซีเกทดำเนินธุรกิจและมีฐานการผลิตตั้งอยู่ นอกจากนี้ภายในโรงงานซีเกททุกแห่งได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ พื้นดิน และน้ำ โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีการปฏิบัติที่อยู่ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายจากระดับผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกระดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านผลงานการได้รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย

.

 

.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงงานซีเกททั้งสองแห่งคือ โรงงานเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการและโรงงานโคราช จังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2551 ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานเทพารักษ์ได้รับรางวัลเป็นปีที่ห้า ในขณะที่โรงงานโคราชได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

. 

นายพีระพล วิไลวงษ์เสถียร รองประธาน ฝ่ายปฎิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ซีเกทให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาโรงงานซีเกทให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทำงานมากที่สุดและที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงสุด พนักงานและผู้บริหารรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้ทำงานในโรงงานที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมดีเด่นในระดับต้น ๆ ของประเทศ และมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ในการรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศของเราด้วย"

.