เนื้อหาวันที่ : 2008-07-11 09:49:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1298 views

กรีนพีซ และเครือข่ายชุมชนในประจวบคีรีขันธ์ รวมพลังแปรอักษร หยุดถ่านหิน !

เครือข่ายชุมชนมากกว่า 700 คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรีนพีซ และลูกเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ทำการแปรอักษรขนาดใหญ่ข้อความว่า "หยุดถ่านหิน!" ณ พื้นที่ชายหาดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.

เครือข่ายชุมชนมากกว่า 700 คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกรีนพีซ และลูกเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ทำการแปรอักษรขนาดใหญ่ข้อความว่า "หยุดถ่านหิน!" ณ พื้นที่ชายหาดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสนอให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก และถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากการคัดค้านอย่างแข็งขันโดยชุมชน

.

ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การจากไปของเจริญ วัดอักษร ผู้กล้าแห่งประจวบคีรีขันธ์และผู้นำชุมชนต่อต้านถ่านหินที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย โดยน้ำมือของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นในปี 2547 ได้เพิ่มแรงขับเคลื่อนในการคัดค้านถ่านหิน

.

โดยชุมชนซึ่งรับรู้อย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากมลพิษและภาวะโลกร้อนที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทางออกที่แท้จริงของความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนที่กระจายศูนย์ ปลอดภัย ราคาถูกและมีความยั่งยืนและการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพทางพลังงานที่ก้าวหน้า

.

ก่อนการแปรอักษร กลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านกรูด กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง กลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก-กุยบุรี และกลุ่มรักษ์บ้านเกิดอ่าวน้อยได้ร่วมกันต้อนรับการเดินทางมาถึงของเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์ซึ่งทำการรณรงค์หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงานในประเทศไทยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้

.

เครือข่ายชุมชนทั้ง 5 ได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของกรีนพีซที่มีถึงกระทรวงพลังงานในการยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน นิวเคลียร์และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ๆ และผลักดันให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ข้อเรียกร้องดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากชาวสงขลาและภาคใต้ตอนล่างราว 1,500 คน

.

สุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กล่าวว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรยุติการผลักดันพลังงานสกปรกและอันตรายต่อคนไทย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบันหรือ PDP2007 ไม่เพียงแต่มีข้อบกพร่องในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แต่ยังถูกออกแบบให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างขนานใหญ่ และคำถามคือทำไมประเทศไทยจะต้องผลาญเงินภาษีของประชาชนและสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการประกาศแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

.

การเผาไหม้ถ่านหินคือตัวการใหญ่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นก่อให้เกิดโลกร้อน ขณะเดียวกันการปล่อยสารปรอท ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมลพิษต่าง ๆ จากโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น

.

ไมค์ ฟินเกน กัปตันเรือเรนโบว์วอร์ริเออร์กล่าวว่าน้ำทะเลกำลังเพิ่มขึ้น เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงกำลังกลายเป็นมหันตภัยคุกคามโลก และในอีกสองทศวรรษต่อไป มีการคาดการณ์ถึงการขาดแคลนน้ำและความอดอยากหิวโหยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน เรายังมีทางออก ยังมีเวลาเพื่อการปฏิวัติพลังงานซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานของเรา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มมากไปกว่า 2 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตราย สิ่งที่จำเป็นก็คือเจตจำนงทางการเมืองและการลงมือทำของประชาชน

.

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้นำเงินทุนที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์มาใช้ลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงาน  ยกร่างกฎหมายที่สนับสนุนนักลงทุนพลังงานหมุนเวียนซึ่งรับประกันผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอ รับประกันในการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกของการเข้าถึงระบบสายส่งของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และดำเนินการให้มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการด้านความต้องการใช้พลังงานที่เข้มงวด