เนื้อหาวันที่ : 2008-07-08 10:06:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2367 views

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่

บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม โดยนายวิรัตน์ พนมชัย กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง นายวลิต จิยะวรนันท์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่ ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งหมดของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนงานการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขายดูแลพันธมิตรธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บริการทางเทคนิค

.

บมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม โดยนายวิรัตน์ พนมชัย กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง นายวลิต จิยะวรนันท์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่ ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งหมดของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนงานการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขายดูแลพันธมิตรธุรกิจ ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บริการทางเทคนิค

.

วลิต จิยะวรนันท์ มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจวัสดุก่อสร้างมากว่า 20 ปี ทั้งในส่วนของงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด และงานบริหารองค์กร อีกทั้งเคยร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เครือซิเมนต์ไทย   กลุ่มมหพันธ์ และ บริษัท บลูสโคปสตีล จำกัด เป็นต้น

.

วลิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทการจัดการจากมหาวิทยาลัยเซ้าธ์เทิร์นควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

.

วิรัตน์ พนมชัย กรรมการผู้จัดการ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม กล่าวว่า "คุณวลิตมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และเคยร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆในวงการมามากมาย โดยเป็นทั้งผู้บริหารและดูแลฝ่ายงานการตลาด ดังนั้นเรามั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ความสามารถของคุณวลิตจะช่วยผลักดันให้ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มขยายธุรกิจได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ทั้งในและต่างประเทศ"