เนื้อหาวันที่ : 2008-07-04 10:16:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1181 views

สวทช. จัดสัมมนา อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้า ต้องพัฒนาต่อยอด

เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และให้ทราบถึงแนวทงการแก้ไขปัญหาที่พบมากจากการทำระบบมาตรฐานอาหาร และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในโรงงานแก่ผู้ประกอบการขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย  แต่ปัจจุบันผู้ส่งออกอาหารของไทยกำลังประสบปัญหา คือ ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการกำหนดเงื่อนไขในการนำเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของระบบคุณภาพต่างๆ ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) ตลอดจนมาตรฐานและกฎระเบียบใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร

.

ดังนั้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)  ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง  อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้า ต้องพัฒนาต่อยอด ????   เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และให้ทราบถึงแนวทงการแก้ไขปัญหาที่พบมากจากการทำระบบมาตรฐานอาหาร และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในโรงงานแก่ผู้ประกอบการขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551  ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

.

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพีชยา  จิระธรรมกิจกุล  และ คุณภัคจิรา  สุขสว่าง โทรศัพท์. 0-25647-7000  ต่อ 1370  และ 1363 โทรสาร. 0-2564-7082