เนื้อหาวันที่ : 2008-06-24 09:28:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1503 views

ก.พลังงาน สานต่อกิจกรรมเพื่อเยาวชน ตอกย้ำเด็กรุ่นใหม่ประหยัดพลังงาน

กระทรวงพลังงาน เตรียมเปิดตัวกิจกรรมเพื่อเยาวชน ปี’51 โครงการ "Energy Fantasia ปี 2008" และ "ละครสั้นอนุรักษ์พลังงาน" หวังขยายเครือข่ายประหยัดพลังงานทั่วประเทศ

กระทรวงพลังงาน เตรียมเปิดตัวกิจกรรมเพื่อเยาวชน ปี51 โครงการ "Energy Fantasia ปี 2008" และ "ละครสั้นอนุรักษ์พลังงาน" หวังขยายเครือข่ายประหยัดพลังงานทั่วประเทศ

.

พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การรณรงค์ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานกับเยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

.

เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อาทิ กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ตามรอยตะวัน รวมพลังหาร 2 โครงการ Energy Fantasia เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับจากเยาวชน รวมทั้งครู-อาจารย์ และประชาชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถสร้างกระแสและปลูกฝังทัศนคติ การประหยัดพลังงานสู่กลุ่มเยาวชนได้อย่างยั่งยืน

.

สำหรับในปี 2551 นี้ กระทรวงพลังงานเตรียมสานต่อกิจกรรมเยาวชน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ "ปฏิบัติการหาร 2 ค้นหาทูตรักษ์พลังงาน Energy Fantasia" (EF) รุ่นที่ 4 และโครงการ "ละครสั้นอนุรักษ์พลังงาน"

.

ซึ่งโครงการ EF รุ่นที่ 4 จัดขึ้นเพื่อสรรหาทูตรักษ์พลังงาน จากกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยปีนี้เน้นสร้างเยาวชนต้นแบบในการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลังงานให้รู้จริง นำไปปฏิบัติได้ และ ขยายผลไปยังเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการรักษาสังคมไทยให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

.

และขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.energyfantasia.com หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นทูตรักษ์พลังงาน จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

.

ส่วนโครงการ "ละครสั้นอนุรักษ์พลังงาน" เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 เพื่อตอกย้ำการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาของละครจะสอดแทรกวิธีการประหยัดพลังงานในแบบง่ายๆ รวมถึงวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้คณะละครตระเวนจัดแสดงไปตามโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 150 โรงเรียน

.

"เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยต่อยอดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานของชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว