เนื้อหาวันที่ : 2008-06-20 20:50:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1172 views

เฟดเอ็กซ์รับรางวัลผู้ให้บริการขนส่งด่วนที่ดีที่สุด

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกในเครือ เฟดเอ็กซ์ คอร์ป ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งด่วนที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ ในการประกาศรางวัลการขนส่งและลอจิสติกส์แห่งอาเซียนครั้งที่ 3 เฟดเอ็กซ์ที่เน้นความสำคัญของพนักงาน บริการ และกำไร ตามลำดับ

.

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลกในเครือ เฟดเอ็กซ์ คอร์ป ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งด่วนที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ ในการประกาศรางวัลการขนส่งและลอจิสติกส์แห่งอาเซียนครั้งที่ 3 (Frost & Sullivan ASEAN Transportation & Logistics Award) จัดโดย บริษัท ฟร้อสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ระดับโลก

 .

รางวัลประจำปี ฟร้อสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจของบริษัทนั้นๆ หรือได้รับความชื่นชมจากลูกค้ามากที่สุดในตลาดของบริการนั้นๆ โดยมีรางวัลที่ได้รับการประกาศชื่อทั้งสิ้น 28 รางวัล

 .

รางวัลบริษัทขนส่งด่วนดีเด่นเป็นรางวัลเกียรติยศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงคะแนน โดยผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่สามารถมอบคุณภาพการบริการสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 .

"เฟดเอ็กซ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ที่เป็นที่ยกย่องนับถือทั่วโลก และเป็นรางวัลที่ตรงกับปรัชญาของเฟดเอ็กซ์ที่เน้นความสำคัญของพนักงาน บริการ และกำไร ตามลำดับ" เดวิด รอสส์ รองประธานประจำภูมิภาคแปซิฟิกใต้กล่าว " เป็นความเชื่อของเราว่า ความสำเร็จของบริษัทคือ ผลที่ได้จากการที่เราให้ความสำคัญแก่พนักงานเป็นอันดับแรก และด้วยการกระทำเช่นนั้น เราจึงได้ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ซึ่งกำไรจะตามมาในที่สุด"