เนื้อหาวันที่ : 2008-06-16 09:31:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 948 views

กรมสรรพากรจะจัดสัมมนาเรื่อง รู้รอดปลอดภัยกับรายจ่ายต้องห้าม

กรมสรรพากรจะจัดสัมมนาเรื่อง รู้รอดปลอดภัยกับรายจ่ายต้องห้าม เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงรายจ่ายที่จะตัดเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ และรายจ่ายต้องห้าม

กรมสรรพากรจะจัดสัมมนาเรื่อง รู้รอดปลอดภัยกับรายจ่ายต้องห้าม เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงรายจ่ายที่จะตัดเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ และรายจ่ายต้องห้าม โดยจะจัดสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

.
  • รอบที่ 1 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
  • รอบที่ 2 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
  • รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
  • รอบที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
  • รอบที่ 5 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
  • รอบที่ 6 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
.

กรุณาตัดสินใจเลือกรอบที่ต้องการเข้าสัมมนาให้แน่นอนก่อนทำการสำรองที่นั่ง เนื่องจากเมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรอบในการเข้าสัมมนาได้

.

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ สำรองที่นั่งสัมมนาได้ทาง website http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html ที่เดียวเท่านั้น ( จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน ) ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้