เนื้อหาวันที่ : 2008-06-16 08:58:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1207 views

เอกชนจี้รัฐออก กม.ค้าปลีก หวั่นต่างชาติผูกขาดทำโชว์ห่วยไทยสูญพันธุ์

รัฐบาลควรเร่งออก พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา เนื่องจากหอการค้าไทยได้รับการร้องเรียนจากหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศผลกระทบจากการขยายสาขาค้าปลีกขนาดใหญ่

นายดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลควรเร่งออก พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา เนื่องจากหอการค้าไทยได้รับการร้องเรียนจากหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศต่อเนื่องมาหลายปีเกี่ยวกับผลกระทบจากการขยายสาขาของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่

.

"รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อดูแลปัญหาค้าปลีกค้าส่งโดยเร็วที่สุด เพราะขณะนี้มีการขยายตัวมาก หากปล่อยไว้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือมีสัดส่วนถึง 14% ของจีดีพีจะกลายเป็นธุรกิจที่ถูกผูกขาด" นายดุสิต กล่าว

.

ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ขยายสาขาเพิ่มจาก 1,400 แห่ง เป็น 6,000 แห่ง ขณะที่ผู้ค้าปลีกรายย่อยปิดตัวไปแล้วกว่า 1 แสนราย จากเดิมมีมากถึง 3-4 แสนราย

.

นายดุสิต กล่าวว่า แม้ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่หากไม่มีกฎหมายเข้ามาดูแลให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ก็จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการไม่กี่ราย ดังนั้น หอการค้าไทยจะจัดทำเอกสารข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้อย่างละเอียด โดยรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งจากภาคราชการ นักวิชาการ หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สังคมพิจารณาและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา