เนื้อหาวันที่ : 2008-06-09 16:48:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2543 views

ซีเกทร่วมกับชาวบางเมืองร่วมใจพัฒนาถนนเทพารักษ์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบล บางเมือง บริษัทอินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฮีโน มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และชุมชนชาวบางเมืองและเทพารักษ์ จัดกิจกรรม ชาวบางเมืองร่วมใจพัฒนาถนนเทพารักษ์ เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมใน วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนโดยมีนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารจากเทศบาลบางเมือง ตลอดจนชาวชุมชนบางเมืองและเทพารักษ์ กว่า 500 คน

 

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ ร่วมกับเทศบาลตำบล   บางเมือง บริษัทอินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จำกัด บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทฮีโน มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และชุมชนชาวบางเมืองและเทพารักษ์  จัดกิจกรรม ชาวบางเมืองร่วมใจพัฒนาถนนเทพารักษ์ เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมใน  วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนโดยมีนายประทีป ยั่งยืน นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารจากเทศบาลบางเมือง ตลอดจนชาวชุมชนบางเมืองและเทพารักษ์ กว่า 500 คน พร้อมใจกันทำความสะอาดทางเท้า บริเวณถนนเทพารักษ์  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบางเมืองและสร้าง  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ