เนื้อหาวันที่ : 2008-06-06 13:07:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1173 views

องค์การอนามัยโลกชี้วิกฤตขาดแคลนอาหารภาวะโลกร้อนเป็นภัยร้ายแรงต่อนานาประเทศ

วิกฤติราคาอาหารแพงจะส่งผลกระทบต่อผู้ยากไร้มากที่สุด โดยขณะนี้ทั่วโลกกำลังใช้จ่ายเงินไปกับการซื้ออาหารมากขึ้นซึ่งก็เท่ากับว่า เงินที่ใช้ในการรักษาสุขภาพจะมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้หลายล้านครัวเรือนที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินจนหมดตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วย

.

ดร.มาร์การเร็ต ชาน ผู้อำนวยการประจำองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า วิกฤติขาดแคลนอาหาร ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติเชื้อไข้หวัดใหญ่ระบาดถือเป็นภัยร้ายแรงของโลกที่กำลังคุกคามเสถียรภาพของนานาประเทศ

..

"วิกฤตการณ์ร้ายแรงทั้งสามนี้ถือเป็นภัยคุกคามเสถียรภาพของโลกซึ่งประชาชนจะต้องเผชิญกับวิกฤติด้านสุขอนามัย" ชานกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 61

.

ชานกล่าวว่า วิกฤติราคาอาหารแพงจะส่งผลกระทบต่อผู้ยากไร้มากที่สุด โดยขณะนี้ทั่วโลกกำลังใช้จ่ายเงินไปกับการซื้ออาหารมากขึ้นซึ่งก็เท่ากับว่า เงินที่ใช้ในการรักษาสุขภาพจะมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้หลายล้านครัวเรือนที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินจนหมดตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วย"   

.

สำหรับประเด็นเรื่องภาวะโลกร้อนนั้นก็เป็นภัยร้ายแรงที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยเช่นกัน "ในช่วงศตวรรษนี้โลกของเราเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ และผลกระทบจากภาวะอากาศที่แปรปรวนถึงขีดสุดจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว" ชานกล่าว

.

นอกจากนั้น ผอ.องค์การอนามัยโลกยังกล่าวเน้นถึงภาวะโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดว่า "การระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ลดน้อยลงเลย ซึ่งเราไม่ควรปล่อยปละละเลยในการออกมาตรการควบคุม หรือเตรียมการรับมือล่าช้า"

.

ทั้งนี้ ประเด็นอื่นๆที่ทั่วโลกได้ร่วมหารือเพื่อตรียมรับมือในระหว่างการประชุมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การป้องกันและควบคุมเชื้อโรคที่ไม่ติดต่อ การปลอมแปลงสินค้าเวชภัณฑ์ ภาวะความพิการของอวัยวะสืบพันธุ์ในเพศหญิง โรคโปลิโอ และโรคไข้ทรพิษ เป็นต้น