เนื้อหาวันที่ : 2008-06-05 17:42:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1145 views

สุวิทย์เผย 14 ค่ายมองนโยบายรัฐยังไม่จูงใจตั้งฐานผลิตรถยนต์ E85 ในไทย

สุวิทย์ เผยผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 14 ราย ไม่ปลื้มหลังมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซิน E85 ของรัฐบาลยังไม่สร้างแรงจูงใจเพียงพอให้มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันประเภท E85 ในประเทศไทย

สุวิทย์ เผยผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 14 ราย ไม้ปลื้มหลังมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซิน E85 ของรัฐบาลยังไม่สร้างแรงจูงใจเพียงพอให้มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันประเภท E85 ในประเทศไทย

.

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 14 รายเห็นว่ามาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซิน E85 ของรัฐบาลยังไม่สร้างแรงจูงใจเพียงพอให้มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันประเภท E85 ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะสอบถามรายละเอียดเพื่อหามาตรการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานได้หลากหลายมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เต็มที่

.

นายสุวิทย์ กล่าวหลังเชิญผู้ผลิตรถยนต์ในไทยทั้ง 14 รายเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซิน อี 85 แล้วทุกค่ายเข้าใจดีว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดน้ำมัน(อีโคคาร์) "ผู้ประกอบการต้องการแนวทางที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทย เพราะจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ"นายสุวิทย์ กล่าว

.

หลังจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้หารือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในไทยทุกรายเพื่อทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะยาว เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลก นอกเหนือจากเป็นฐานการผลิตรถยนต์ปิกอัพขนาด 1 ตัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเพิ่มการผลิตรถยนต์นั่งที่ยังมีปริมาณต่ำกว่าประเทศอื่น ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวจะทบทวนทุก 1 ปี หรือตามภาวะเศรษฐกิจ หรือค่าเงินบาท น้ำมัน และอัตราเงินเฟ้อ

.

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งตามแผนงานในช่วง 6-7 ปีจะมียอดผลิตประมาณ 800,000 คัน ทำให้ไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานอีกประเภทหนึ่ง และขยับอันดับการผลิตรถยนต์จากอันดับ 14 มาเป็นอันดับ 10 ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก