เนื้อหาวันที่ : 2008-06-05 17:30:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2100 views

ผู้รับเหมาร้องรัฐช่วยบรรเทาผลกระทบน้ำมันแพงก่อนเจ๊งทั้งระบบ

นายกสมาคมอุตฯก่อสร้างไทย ยื่นเรียกร้อง 10 ข้อ ต่อ สุวิทย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุตสาหกรรม ช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมัน

..

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมัน โดยเข้าพบและยื่นหนังสือต่อนายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อุตสาหกรรม

.

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้เรียกร้อง 10 ข้อ ได้แก่ ชะลอการยกเลิกสัญญาของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการออกไปอีก 60 วัน, หามาตรการชดเชยราคาวัสดุก่อสร้าง, ยกเลิกการหักค่าเค, เพิ่มเงื่อนไขเรื่องค่าเคในทุกสัญญา, ขยายอายุสัญญา 180 วัน, ขอให้ถือว่าผู้รับเหมาที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงานและถูกริบเงินประกัน, เปลี่ยนแปลงและเพิ่มคู่สัญญาได้, จ่ายเงินล่วงหน้า 15%, จ่ายเงินล่วงหน้า 20% ของมูลค่างานคงเหลือ และยกเลิกการหักเงินค้ำประกันผลงาน

.

นายพลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเป็นครั้งที่ 3 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ ขณะที่ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระจนต้องปิดกิจการไปแล้วหลายราย

.

ด้าน นายสุวิทย์ กล่าวว่า รัฐบาลจะหาแนวทางช่วยเหลือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างฯ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าได้ โดยจะนำแนวทางการแก้ปัญหาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา