เนื้อหาวันที่ : 2008-06-03 12:11:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1071 views

ภาคเอกชน หวั่นม็อบพันธมิตรชุมนุมยึดเยื้อฉุดการลงทุนชะลอ

ต่างชาติเข้าใจว่า ประเทศไทยยังไม่มีความสงบ นักท่องเที่ยวจะชะลอการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้ไม่ต้องการให้ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะยิ่งทำให้ความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของประเทศลดลงไปอีก

นายสันติ วิลาสศักดานนท์  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)  กล่าวถึงกรณีที่ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณกับผู้ชุมนุมทางการเมือง โดยระบุว่า รัฐบาลได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไว้แล้ว ว่า นายกรัฐมนตรีต้องการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองสลายการชุมนุมไปอย่างสันติ  อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองมากกว่าการใช้กำลังสลายการชุมนุม  เพราะขณะนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผู้ที่ลงชื่อขอแก้ไขก็ไม่ครบจำนวนที่จะทำได้แล้ว  เพราะมี ส.ว.หลายคนถอนชื่อออกไป

.

ดังนั้นควรจะมีการสลายการชุมนุมออกไปโดยสันติ หากมีการใช้กำลังจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย เพราะภาพที่เผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชน  จะทำให้ต่างชาติเข้าใจว่า ประเทศไทยยังไม่มีความสงบ  นักท่องเที่ยวจะชะลอการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย  ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้ไม่ต้องการให้ภาวะเช่นนี้เกิดขึ้น  เพราะยิ่งทำให้ความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของประเทศลดลงไปอีก

.

นายประมนต์  สุธีวงศ์  ประธานกรรมการหอการค้าไทย  กล่าวว่า ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงต่าง ๆ เกิดขึ้น  เพราะจะทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยได้รับความเสียหายจากการที่ต่างชาติกำลังติดตามดูสถานการณ์ของไทยที่จะเข้ามาลงทุน อาจต้องมีการชะลอการลงทุนในไทยได้

.

ดังนั้น  จึงอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าปรึกษากันจะดีกว่า เพราะขณะนี้ เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหนักแล้ว  หากสถานการณ์ความรุนแรง  ทั้ง 2 ฝ่าย  ไม่ยอมซึ่งกันและกันเช่นนี้  เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างมาก  ซึ่งเวลานี้ไม่อยากคาดเดาเหตุการณ์สลายการชุมนุนว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่   แต่ไม่อยากเห็นคนไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อจนทำให้เศรษฐกิจไทยต้องได้รับความเสียหายอย่างมากได้