เนื้อหาวันที่ : 2008-06-03 09:07:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2073 views

คกก.ระบบรางสั่งทบทวนกรอบวงเงินรถไฟฟ้าสายสีม่วง-น้ำเงินหลังต้นทุนสูง

สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน สั่งทบทวนกรอบวงเงินก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ( ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ) ภายหลังต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน เพื่อสะท้อนความเป็นจริง

คณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชนที่มีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันนี้ได้มีมติให้พิจารณาทบทวนกรอบวงเงินก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ( ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ) ภายหลังต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน เพื่อสะท้อนความเป็นจริง

.

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย. นี้จะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ , กรมบัญชีกลาง และ รฟม. เพื่อทบทวนกรอบวงเงินก่อสร้างทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ก่อนที่จะนำเสนอครม.ในวันอังคาร (10 มิ.ย.)

.

"จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องปรับตัวเลขกรอบวงเงินทั้งสายสีม่วง สีน้ำเงิน ยกตัวอย่างสายสีม่วง ตอนคิดราคาโครงการ ราคน้ำมันดีเซล 20 บาท/ลิตร แต่ตอนนี้ขึ้นไปถึง 38 บาท/ลิตรแล้ว รวมถึงราคาเหล็กต่างๆด้วยที่ประชุมฯจึงให้กลับทบทวนกรอบวงเงินอีกครั้งหนึ่ง" นายประภัสร์ กล่าว

.

ก่อนหน้านี้ สำหรับงานโยธาในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้ปรับวงเงินก่อสร้างแล้วจาก 3.1 หมื่นล้านบาท เป็น 3.5 หมื่นล้านบาท หรือปรับขึ้นประมาณ 16% ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ได้ปรับจาก 4.8 หมื่นล้านบาท เป็น 5.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%

.

แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบในหลักการเรื่องปรับโครงสร้าง ขสมก.โดยภายในเดือน พ.ค.52 จะให้มีการเปิดประมูลรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ระบบก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี) ผ่านระบบอีออกชั่นจำนวน 3,000 คัน เพื่อนำมาวิ่งบริการรถร้อนในปัจจุบัน และทยอยเปิดประมูลจนครบ 6,000 คัน ภายในปลายปี 52 สำหรับค่าโดยสารจะเก็บในอัตราเดียวคือ 15 บาทตลอดสาย

.

"หากสามารถดำเนินการได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ ทาง ขสมก.จะสามารถลดการขาดทุนในปี 2562 ที่คาดว่าผลประกอบการจะติดลบ 1.4 แสนล้านบาท มาเป็นผลกำไร 30,000 ล้านบาท" แหล่งข่าว กล่าว

.

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบการปรับโครงสร้างในส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น การเปิดให้มีการเช่ารถ, การพักหนี้, การเกษียณอายุพนักงาน, ระบบจำหน่ายตั๋วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำระบบจีพีอาร์เอสมาใช้ในการเดินรถโดยสาร โดยผลประชุมดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป