เนื้อหาวันที่ : 2008-05-30 15:02:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 449 views

โรงกลั่นยอมหั่นดีเซล 3 บาท ให้เฉพาะกลุ่ม 6 เดือน ปตท.สูญรายได้ 70 ล้านดอลล์

กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน นำโดยบมจ.ปตท.ตกลงที่จะลดราคาขายน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง 3 บาท/ลิตรจากราคาท้องตลาดเป็นเวลา 6 เดือน(มิ.ย.-พ.ย.)โดยจะจำหน่ายให้กับเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเบื้องต้นคือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และขสมก. และเตรียมพิจารณาขยายไปสู่กลุ่มอื่น

.

กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน นำโดยบมจ.ปตท.ตกลงที่จะลดราคาขายน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง 3 บาท/ลิตรจากราคาท้องตลาดเป็นเวลา 6 เดือน(มิ.ย.-พ.ย.)โดยจะจำหน่ายให้กับเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเบื้องต้นคือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ และขสมก. และเตรียมพิจารณาขยายไปสู่กลุ่มอื่น เช่น กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น .

.

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า กลุ่ม PTT รับปากที่จะขายน้ำมันดีเซลในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 6 เดือน โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในราคาส่วนลด 122 ล้านลิตร/เดือน

.

ขณะที่ พล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว.พลังงาน กล่าวว่า เป็นการให้ความร่วมมือโดยสมัครใจจากโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่ม ปตท.ทั้ง 4 แห่ง คือ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น(PTTAR), บมจ.ไทยออยล์(TOP), บมจ.บางจากปิโตรเลียม(BCP) และ บมจ.ไออาร์พีซี(IRPC) ที่จะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง คาดว่าจะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 732 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าส่วนลดประมาณ 2,196 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนนี้

.

การปรับลดราคากรณีดังกล่าวจะผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่จะพิจารณาว่าจะให้ส่วนลดแก่ผู้ประกอบการสาขาใดบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ จะพิจารณารายละเอียดในวันที่ 2 มิ.ย.นี้

.

รมว.พลังงาน กล่าวว่า ในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันภาคเอกชนเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเช่นกัน แต่ขอกลับไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่าจะปรับลดราคาขายหน้าโรงกลั่นหรือราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ

.

ขณะที่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT กล่าวว่า การลดราคาดีเซลลง 3 บาท/ลิตรให้กับบางกลุ่ม ถือว่าเหมาะสมกว่าการให้หักค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลงลิตรละ 1 บาทจากยอดขายทั้งหมดเพื่อสมทบเข้ากองทุนซึ่งจะมีผลกระทบกับบริษัทมากกว่า

.

ปริมาณน้ำมันดีเซลที่จะจำหน่วยในราคาปรับลดที่ 122 ล้านลิตรเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน และถือเป็นปริมาณที่ไม่สูงมากนัก จากปริมาณยอดการใช้ดีเซลในประเทศที่ตกวันละ 50 ล้านลิตร หรือ เดือนละ 1,500 ล้านลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8%

.

นายพิชัย ชุณหวชิร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร PTT กล่าวว่า ปตท.จะอธิบายกับผู้ถือห้นให้เข้าใจว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นหน้าที่ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบกับประชาชนในระยะสั้น เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นรวดเร็วทำให้ปรับตัวกันไม่ทัน ซึ่งหากคำนวณจากส่วนลด 3 บาท ก็จะทำให้รายได้จากส่วนต่างหายไป 20 เซ็นต์/บาร์เรล คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 70 ล้านดอลลาร์

.

ด้านนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงพลังงานยินดีให้น้ำมันราคาถูกกับกระทรวงคมนาคมไปจำหน่ายให้รถ ขสมก.และ รถร่วมฯ 30 ล้านลิตร/เดือน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้