เนื้อหาวันที่ : 2008-05-30 10:50:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1970 views

รมว. พลังงาน ปล่อยขบวนล้างแอร์ฟรี 20,000 เครื่อง

รมว. พลังงาน ปล่อยขบวนล้างแอร์ฟรี 20,000 เครื่อง ตามมาตรการแอร์สะอาด เพิ่มเงินบาทให้ครัวเรือนที่ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงปีละ 18 ล้านบาท และลด CO2 ประมาณ 3,000 ตันต่อปี

รมว. พลังงาน ปล่อยขบวนล้างแอร์ฟรี 20,000 เครื่อง  ตามมาตรการแอร์สะอาด เพิ่มเงินบาทให้ครัวเรือนที่ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงปีละ 18 ล้านบาท และลด CO2 ประมาณ 3,000 ตันต่อปี

.

พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมกับ นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนร้านกรีนช้อป พร้อมปล่อยขบวนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน แอร์สะอาด เพิ่มเงินบาทให้ครัวเรือน

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานของโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ด้วยราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาและนำเข้าในปริมาณมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจึงได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการใช้พลังงานทุกวิถีทางอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยการกำหนด 11 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน

.

โดยในส่วนภาคที่อยู่อาศัยได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินมาตรการ แอร์สะอาด เพิ่มเงินบาทให้ครัวเรือนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ อย่างน้อย ร้อยละ 10 พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้มีการดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศนำร่อง จำนวน 20,000 เครื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั่วประเทศที่มีใบเสร็จค่าไฟฟ้าในช่วงปี 2551 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน

.

ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานของประเทศได้ประมาณ 6 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 18 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) 3,000 ตันต่อปี โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2551 นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะมีการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิที่ 2526 องศาเซลเซียส ที่จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้อีก ร้อยละ 12 อันจะนำไปสู่การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

.

นายสมบัติ กล่าวถึงการดำเนินงานว่า กฟผ. ได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ เป็นระยะเวลา 15 ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ถือเป็นมาตรฐานที่ประชาชนให้การยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยในภาคที่อยู่อาศัยนี้ เครื่องปรับอากาศถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้ไฟฟ้ามากถึง ร้อยละ 60 ในครัวเรือน

.

ดังนั้น กฟผ. จึงได้ดำเนินการรณรงค์ล้างแอร์ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนด้วยความพึงพอใจตลอดมา สำหรับในปี 2551 กฟผ. ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานมาตรการล้างแอร์ฯ เป็นอย่างดีจากพันธมิตร ได้แก่ สอศ. โรงเรียนอาชีวะเอกชน และร้านกรีนช้อป ที่จะเป็นผู้ให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ในวันนี้ ถือเป็นการปล่อยขบวนการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศแก่ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ และจะทยอยออกให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนครบ 20,000 ราย

.

สำหรับเลขาธิการ สอศ. กล่าวถึงความร่วมมือว่า สอศ. ได้ร่วมกับ กฟผ. ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการลดใช้พลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานของประเทศ สำหรับมาตรการล้างแอร์ฯ ในครั้งนี้ สอศ. มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการส่งวิทยาลัยในสังกัดทุกภูมิภาคจำนวน 175 แห่ง ร่วมให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศแก่ประชาชน ซึ่งทุกวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งคณะนักศึกษาที่มีความรู้ ผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี พร้อมมี คณาอาจารย์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วนทุกขั้นตอน อันจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจและประทับใจในผลงานที่มีประสิทธิภาพ

.

ด้านนายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ดำเนินการให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศในโครงการฯเป็นครั้งแรกโดยส่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนฯ เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน 23 แห่ง ซึ่งการล้างเครื่องปรับอากาศ ถือเป็นงานที่นักศึกษาอาชีวะ ได้รับการเรียนและฝึกฝนมาอย่างดี พร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรู้ทางด้านทฤษฎี และความมั่นใจในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างโอกาสในอนาคตแก่นักศึกษา เสริมสร้างอาชีพการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นระบบ , ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน

.

นอกจากนี้ นายโชคชัย พงศ์พิสุทธิวณิช ผู้แทนร้านกรีนช้อป กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ร้านกรีนช้อป เป็นร้านผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ของ กฟผ. ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมครอบครัวเบอร์ 5 สัญจร เป็นต้น สำหรับมาตรการล้างแอร์ฯ ในครั้งนี้ ร้านกรีนช้อป จำนวน 50 ราย มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้คนไทยใช้แอร์ที่สะอาด ลดค่าไฟฟ้า อันจะนำไปสู่การช่วยเพิ่มเงินบาทให้ทุกครัวเรือน

.

สำหรับประชาชนที่สนใจขอรับบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนในปี 2551 (เดือนใดเดือนหนึ่ง) ให้บริการครัวเรือนละ 1 เครื่อง โดยสามารถติดต่อแจ้งความจำนง พร้อมส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบเสร็จค่าไฟฟ้าได้ที่ 0 2436 5555 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2551 หรือเมื่อครบ 20,000 ราย

.

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั่วประเทศมีการใช้เครื่องปรับอากาศ 7 ล้านเครื่อง หากดำเนินการล้างทั้งหมด จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 2,000 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 6,000 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) จำนวน 1 ล้านตันต่อปี