เนื้อหาวันที่ : 2008-05-27 13:20:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1023 views

ง่วงอย่าขับ 76 จังหวัดทั่วไทย

"ง่วงอย่าขับ 76 จังหวัดทั่วไทย" ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ ร่วมกับทางไทยสมุทรประกันชีวิต และนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ จัดรณรงค์โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ง่วงอย่าขับทั่วประเทศ 630 ป้าย ในการรณรงค์โครงการ ง่วงอย่าขับ เพื่อความปลอดภัย

.

"ง่วงอย่าขับ 76 จังหวัดทั่วไทย" ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ ร่วมกับทางไทยสมุทรประกันชีวิต และนายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ จัดรณรงค์โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ง่วงอย่าขับทั่วประเทศ 630 ป้าย ในการรณรงค์โครงการ ง่วงอย่าขับ เพื่อความปลอดภัย ครั้งนี้ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ง่วงอย่าขับ โดยมีการให้ข้อมูลบริการของตำรวจทางหลวงที่มีต่อประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงบนเส้นทางหลวงทั่วประเทศ

.

เน้นลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั่วประเทศ 76 จังหวัดทั่วไทย" นอกจากภารกิจ การดูแลประชาชน ทางด้านความปลอดภัย ตำรวจทางหลวงยังมุ่งเน้นในการสร้างมาตรฐานทางด้านการบริการแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง การดื่มน้ำ, การใช้บริการด้านสาธารณสุข การดื่มกาแฟ เพื่อเป็นการผ่อนคลายและเดินทางต่อ ในระหว่างขับขี่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงทั่วประเทศ ตำรวจทางหลวงเน้นสร้างศักยภาพการดูแลความปลอดภัยและบริการเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล