เนื้อหาวันที่ : 2008-05-27 10:01:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 686 views

เชฟโรเลต ต่อยอดการเรียนรู้ระดับภูมิภาค พร้อมสร้างเครือข่ายการศึกษายานยนต์ในภาคอีสาน

โครงการ ASEP Thailand หวังยกระดับความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดมาตรฐานเดียวกับเชฟโรเลตทั่วโลก ช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหมด11 สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ ASEP หวังยกระดับความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดมาตรฐานเดียวกับเชฟโรเลตทั่วโลก ช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน

.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างเครือข่ายการศึกษายานยนต์ระดับภูมิภาค พร้อมวางแผนเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทุกวิทยาลัยในภาคอีสาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand เพื่อยกระดับความรู้ทางเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดมาตรฐานเดียวกับเชฟโรเลตทั่วโลก

.

ในโอกาสเปิด "โครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทย" หรือ Automotive Service Educational Program in – ASEP Thailand ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมี มร.สตีฟ คาร์ไลส์ ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

.

และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ พันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ร่วมเปิดโครงการ ASEP Thailand อย่างเป็นทางการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติกว่า 400 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน

.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นหนึ่งในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งหมด11 สถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand โดยในปัจจุบันเปิดสอน9 ภาควิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อสร้าง การบัญชี การขายการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand นั้น

.

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดของเชฟโรเลต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ จึงนับได้ว่าวิทยาลัยฯ เป็นวิทยาลัยระดับอาชีวะที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ทั้งนี้ ทางเชฟโรเลต และวิทยาลัยฯ ได้วางแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคอีสาน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand ให้เข้าศึกษาที่วิทยาลัย โดยคาดว่าจะสามารถรองรับเยาวชนภาคอีสานที่ต้องการศึกษาในโครงการฯ ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 400 คน

.

"โครงการสร้างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางยานยนต์ ในภาคอีสานนั้น ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสานต่อของโครงการ ASEP Thailand ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในภาคอีสานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand แล้ว ยังเป็นการช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น ถือเป็นรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนต่อไป" มร.สตีฟ กล่าว

.

พันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ASEP Thailand ว่า "โครงการ ASEP Thailand เป็นโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยียานยนต์ในระดับทวิภาคีระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของชาติอย่างต่อเนื่องสืบไป"

.

ทั้งนี้ โครงการ ASEP Thailand ภายใต้โครงการ "เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย" จะจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านยานยนต์ชั้นสูงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของบริษัทฯ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่คณาจารย์จากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 11 สถาบันที่เป็นศูนย์กลางของภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา พิษณุโลก นครสวรรค์ ชลบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา

.

ซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนมอบรถยนต์รุ่นล่าสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่องมือมาตรฐานของเชฟโรเลตรวมมูลค่ากว่า 55 ล้าน คาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรจะมีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ มากกว่าร้อยละ 50

.

และจะสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพด้านช่างยนต์ให้กับภูมิภาคและประเทศไทยได้ประมาณปีละกว่า 1,000 คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ASEP Thailand จะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นในการทำงานระดับสากล เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับตลาดโลกให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

.

จากการที่เชฟโรเลต ได้จัดตั้งโครงการ "เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทยเมื่อปี 2547 โดยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านยานยนต์และสื่อการเรียนการสอน อาทิ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศกว่า 1 ล้านบาท การจัดสร้างห้องสมุดสำหรับโรงเรียนในท้องที่ห่างไกลใน 15 จังหวัด

.

และการจัดตั้ง โครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทยหรือ Automotive Service Educational Program in – ASEP Thailand ล่าสุด ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 116 ปี กระทรวงศึกษาได้ยกย่องเชิดชูเกียรติ จีเอ็ม และ เชฟโรเลต ในฐานะหน่วยงานเอกชนที่ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาของประเทศ โดยมอบเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

.

 .

มร. สตีฟ คาร์ไลส์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์ เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถยนต์ เชฟโรเลต ออพตร้า เอสเตท ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่องมือมาตรฐานของเชฟโรเลต แก่ วรวิทย์ ศรีตระกูล (ที่ 3 จากซ้าย)ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ชาติชาย สุวรรณเสวก (ที่2 จากขวา) กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์ เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และยศ อุเทนพัฒนันท์ (ขวาสุด) ประธานศูนย์ผู้จำหน่ายเชฟโรเลต อุดรธานี เข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

.

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในโครงการ ASEP Thailand สาธิตการใช้เครื่อง Tech II เครื่องมือพิเศษ ที่ใช้การวิเคราะห์และวินิจฉัยรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดของเชฟโรเลต แก่ มร. สตีฟ คาร์ไลส์ (ขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เซาท์อีสต์ เอเชีย โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งแสดงศักยภาพของนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากรถยนต์และเครื่องยนต์จริง ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์มากยิ่งขึ้น