เนื้อหาวันที่ : 2006-08-17 08:15:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1065 views

เด็มโก้ ผู้นำระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม เล็งเข้าตลาดหุ้นในปีนี้

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประกาศตัวเป็นผู้นำให้บริการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมอย่างครบวงจรภายหลังผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้ หวังต่อยอดธุรกิจโชว์รายได้รวมกว่า 1,500 ล้านบาท กำไรพุ่ง 420%

 

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประกาศตัวเป็นผู้นำให้บริการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมอย่างครบวงจรภายหลังผลประกอบการเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้ หวังต่อยอดธุรกิจโชว์รายได้รวมกว่า 1,500 ล้านบาท กำไรพุ่ง 420%

 .

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวม 1533 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มขึ้น 151% จากรายได้รวม 610 ล้านบาทในปี 2547 ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2548 เพิ่มขึ้น 420% เป็นจำนวนเงิน 44 ล้านบาทจากกำไร 9 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลัก 5 ช่องทาง คือ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ด้านโทรคมนาคม ด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านการผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก โดยส่วนงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้านั้น บริษัทให้บริการครบวงจรและเบ็ดเสร็จตั้งแต่กระแสไฟฟ้าออกจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งครอบคลุมงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำ

  .

นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มาตลอด 14 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง โรงงานผลิตไฟฟ้าอิสระต่าง ๆ อาทิ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีข้อได้เปรียบที่ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญงานวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคมมากว่า 20 ปี

  .

ขณะที่งานด้านโทรคมนาคมครอบคลุมทั้งงานติดตั้งเสาโทรคมนาคมซึ่งใช้เสาโครงเหล็กของบริษัทเป็นอุปกรณ์หลักและงานวางเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว (Optical Fiber) ซึ่งบริษัทเป็น 1 ใน 2 บริษัทในประเทศที่สามารถวางเคเบิลใยแก้วด้วยวิธี Blowing Method ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการวางเครือข่ายโทรคมนาคมพร้อมท่อแก๊ส โดยลูกค้าของบริษัทได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ และบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ด้านพลังงาน

  .

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอย่างรวดเร็วโดยการให้บริการวางระบบอย่างครบวงจรและเบ็ดเสร็จภายในบริษัท เช่น งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ระบบระบายอากาศ ระบบท่อประปา ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรสซิเดนท์ ไรซ์ โปรดัคซ์ จำกัด (มหาชน) ขณะที่งานด้านอนุรักษ์พลังงานของบริษัท เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นกัน เนื่องจา กบ ริษัท ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นที่ปรึกษา ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงพลังงาน โดยมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดใหญ่เป็นลูกค้าหลัก

  .

ดร.อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาด้านการเงิน กล่าวว่า บริษัท เด็มโก้ มีความแข็งแกร่งในธุรกิจอย่างสูง เพราะมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์อย่างสูงในอุตสาหกรรม และบริษัทได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการไฟฟ้าและโทรคมนาคม ประกอบกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างสูงและต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้คาดการณ์รายจ่ายลงทุนด้านไฟฟ้าระหว่างปี 2549-2551 ไว้ที่เฉลี่ย 75,000 ล้านบาทต่อปี