เนื้อหาวันที่ : 2008-05-20 17:24:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 589 views

จีเอ็มและเชฟโรเลต รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ 8 ปีซ้อน

จีเอ็มและเชฟโรเลต คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22

.

จีเอ็มและเชฟโรเลต คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพของพนักงานนับตั้งแต่ดำเนินกิจการในประเทศไทยปี 2536 และเมื่อก่อตั้งศูนย์การผลิตรถยนต์ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ในปลายปี 2539 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจนกระทั่งได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 (พ.ศ.2544 - 2551)

.

ทั้งนี้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์เชฟโรเลตและแบรนด์ต่าง ๆ ของจีเอ็ม จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานสากลของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 3ปลอดภัย ได้แก่ ปลุกสำนึกอันตราย ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงให้ปลอดภัย

.

บริษัทฯ เจตนาให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสรรสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงานของจีเอ็มกว่า 3,000 คน อาทิ ศูนย์พยาบาลได้มาตรฐาน พร้อมแพทย์และพยาบาลประจำการ มีการตรวจสุขภาพประจำปี การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมนักจิตวิทยา สถานออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยและนักกายภาพบำบัด ภายในสถานประกอบการยังจัดสรรพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก พื้นที่สันทนาการ ตลอดจนสนามกีฬา ห้องสมุด และโรงอาหารที่ให้บริการอาหารกลางวันฟรี

.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเจ้าหน้าที่สื่อสารภายในที่คอยรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ เชื่อว่า คุณภาพรถยนต์ที่ดีของบริษัทฯ เกิดจากระบบการผลิตที่เป็นเลิศ ผสานกับคุณภาพของพนักงานที่มีความสุข สุขทั้งร่างกาย และจิตใจ

.

ด้วยการเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ศูนย์การผลิตรถยนต์ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับรางวัลสำหรับผู้นำการผลิตประจำภูมิภาคที่สามารถสร้างสถิติการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานอีกด้วย