เนื้อหาวันที่ : 2008-05-20 09:16:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 622 views

ก.พลังงาน กฟผ. และ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ร่วมผลักดันโครงการ วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ดำเนินมาตรการ "วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" รณรงค์วัดทั่วประเทศเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน พร้อมนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟในวัด 400 แห่ง และแจกตัวอย่างให้แก่วัดอีก 32,000 แห่งทั่วประเทศ มุ่งลดใช้พลังงานไฟฟ้าในวัดปีละ 56 ล้านหน่วย และลด CO2 ประมาณ 28,500 ตันต่อปี

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ดำเนินมาตรการ "วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" รณรงค์วัดทั่วประเทศเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน พร้อมนำร่องเปลี่ยนหลอดไฟในวัด 400 แห่ง และแจกตัวอย่างให้แก่วัดอีก 32,000 แห่งทั่วประเทศ มุ่งลดใช้พลังงานไฟฟ้าในวัดปีละ 56 ล้านหน่วย และลด CO2 ประมาณ 28,500 ตันต่อปี

.

 ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมกับนายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการลงนามร่วมดำเนินมาตรการ "วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" ตาม 11 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์พลังงานของโลกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เพราะจำเป็นต้องพึ่งพาและนำเข้าในปริมาณมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจึงได้เร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการใช้พลังงานทุกวิถีทางอย่างเร่งด่วน ด้วยการกำหนด 11 มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน

.

โดยในส่วนการลดใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง ได้มอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินมาตรการวัด-มัสยิด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมให้วัดและมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ของการประหยัดพลังงาน โดยจะเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานนำร่อง ได้แก่ หลอดตะเกียบเบอร์ 5 และ หลอดผอมใหม่ T5 ชนิดละ 500,000 หลอดแก่วัดจำนวน 400 แห่ง และมัสยิดจำนวน 100 แห่ง พร้อมแจกจ่ายเป็นตัวอย่างแก่วัดและมัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

.

หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถประหยัดพลังงานของประเทศประมาณ 70 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 210 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) 35,600 ตันต่อปี โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552

.

ด้านนายชูศักดิ์ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชนในครั้งนี้ โดยมาตรการวัด-มัสยิด...ประหยัดไฟฯ ถือเป็นมาตรการที่ดีที่จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยให้ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ประชาชนเห็นถึงผลประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จนนำไปสู่การปฏิบัติในที่สุด

.

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน และร่วมมือกันใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการผลักดันให้เกิดอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมานานกว่าสิบปี สำหรับหลอดประหยัดพลังงานที่จะใช้ดำเนินการเปลี่ยนในวัดนำร่อง 400 แห่ง

.

 และแจกจ่ายแก่วัดอีก 32,000 แห่งทั่วประเทศในครั้งนี้ ได้แก่ หลอดตะเกียบเบอร์ 5 ที่สามารถประหยัดไฟกว่าหลอดไส้ ร้อยละ 80 และมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 เท่า และหลอดผอมใหม่ T5 ขนาด 28 วัตต์ ที่สามารถประหยัดพลังงานสูงกว่าหลอดผอม T8 ขนาด 36 วัตต์ ถึง ร้อยละ 30 ทั้งนี้ คาดว่าวัดทั่วประเทศจะสามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศได้ประมาณ 56 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 168 ล้านบาท และลดการปล่อย CO2 ได้ 28,500 ตันต่อปี

.

ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมถึงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานในครั้งนี้ และมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและคัดเลือกวัดนำร่อง 400 แห่งจากทั่วทุกภาคของประเทศ ส่งให้กับ กฟผ. เพื่อเข้าดำเนินการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน นำไปสู่เครือข่ายวัดประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม