เนื้อหาวันที่ : 2008-05-16 12:38:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 552 views

รมช.คมนาคมไฟเขียวขึ้นค่าโดยสารรถเมล์

คมนาคม ไฟเขียวรถโดยสารขสมก.และรถร่วมบริการปรับขึ้นค่าโดยสาร เหตุราคาน้ำมันปรับขึ้น เตรียมนำรถก๊าซเอ็นจีวีเพื่อลดต้นทุนให้บริการครอบคลุมในทุกเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่มีอยู่ในทุกระบบการขนส่งกว่า 2 ล้านคนหันมาใช้บริการของขสมก.มากขึ้น พร้อมนำระบบของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

คมนาคม ไฟเขียวรถโดยสารขสมก.และรถร่วมบริการปรับขึ้นค่าโดยสาร เหตุราคาน้ำมันปรับขึ้นเตรียมนำรถก๊าซเอ็นจีวีเพื่อลดต้นทุนให้บริการครอบคลุมในทุกเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่มีอยู่ในทุกระบบการขนส่งกว่า 2 ล้านคนหันมาใช้บริการของขสมก.มากขึ้น พร้อมนำระบบของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

 .

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ราคาน้ำมันดีเซล ได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนขณะนี้อยู่ที่ 35.74บาท ลิตร กระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจและได้หาแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่

 .

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เบื้องต้นเห็นด้วยที่จะให้ปรับค่าโดยสารให้กับรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการขึ้นอีก 1.50 บาท ซึ่งจะทำให้ค่าโดยสารรถโดยสารธรรมดาครีม-แดง ขึ้นจาก 7 บาทเป็น 8.50 บาท รถโดยสารครีม-น้ำเงินจาก 8.50 บาท เป็น 10 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศ เห็นควรให้เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 บาท จากเดิม 14-26 บาท เป็น15-27 บาท อย่างไรก็ตาม จะต้องให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางมีมติในการประชุมวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ อย่างเป็นทางการออกมาก่อน

 .

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่เห็นด้วยให้รถโดยสารขสมก.และรถร่วมบริการปรับขึ้นค่าโดยสารได้ เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ราคาน้ำมันได้ปรับขึ้นมามากกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับรัฐบาล มีแนวทางเพิ่มค่าครองชีพให้กับข้าราชการร้อยละ 5-6 แล้ว ดังนั้น จึงมองว่าการที่จะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะผู้ใช้บริการคงเข้าใจถึงความจำเป็นของผู้ให้บริการ

 .

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของขสมก. ว่า ได้มีการหารือร่วมกับนายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการขสมก. ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม โดยเฉพาะการลดต้นทุนการเดินรถที่ใช้ราคาน้ำมันเป็นฐานการคำนวณต้นทุนการเดินรถ ซึ่งทำให้ขสมก.มีต้นทุนเดินรถสูงขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับสภาพรถส่วนใหญ่ของขสมก.เก่า มีอายุเฉลี่ยถึง 11-15 ปี ทำให้สิ้นเปลือง

 .

จึงได้สั่งการให้ขสมก.เร่งจัดทำแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร จากรถโดยสารธรรมดามาเป็น รถปรับอากาศใหม่ทั้งหมด และต้องเป็นรถที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเพื่อลดต้นทุน ซึ่งได้ให้นโยบายว่ารถที่จะนำมาใช้นั้นจะเป็นรถที่ ขสมก.เช่าแบบเหมาจ่ายจากเอกชนจำนวน 6,500 คัน จากรถโดยสารที่ขสมก.ให้บริการประชาชนในปัจจุบันอยู่ที่ 3,500 คันมีเส้นทางบริการ เพียง 115 เส้นทาง แต่เมื่อปรับแล้วเบื้องต้นคาดว่า จะเพิ่มมากขึ้นกว่า 300 เส้นทาง

 .

ทั้งนี้ รถที่นำมาทดแทนนั้น จะให้บริการครอบคลุมในทุกเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อกระตุ้นให้ผู้โดยสารที่มีอยู่ในทุกระบบการขนส่งกว่า 2 ล้านคนหันมาใช้บริการของขสมก.มากขึ้น จากเดิมที่มี 600,000 คน และรถโดยสารของขสมก.จะนำระบบของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้ เพื่อให้ผู้โดยสารขสมก.ได้รับความสะดวกสบาย โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการจำหน่ายในราคา 30 บาท คน วัน ส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการขสมก.นั้น จะต้องปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ เช่น การซื้อรถพลังงานเอ็นจีวี ปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการใช้ตั๋วโดยสารร่วมกับขสมก.

 .

ที่มา : สำนักข่าวไทย