เนื้อหาวันที่ : 2008-05-15 14:09:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2344 views

KTB ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 2.8 หมื่นลบ.อายุ 10 ปี ขาย 3-5 มิ.ย.

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เผย ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวงเงินไม่เกิน 28,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนคืนเมื่อครบปีที่ 5 เพื่อจำหน่ายให้กับนักลงทุนสถาบันและลูกค้ารายย่อยในประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการออม

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เผย ธนาคารออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ในวงเงินไม่เกิน 28,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนคืนเมื่อครบปีที่ 5 เพื่อจำหน่ายให้กับนักลงทุนสถาบันและลูกค้ารายย่อยในประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการออม

.

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ซึ่งจะจำหน่ายขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณ ผ่านสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้

.

สำหรับผลตอบแทน หุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ธนาคารจ่ายในอัตรา 5% ต่อปีปีที่ 6-10 จ่ายในอัตรา 6.5% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ปีที่ 1-5 ธนาคารจ่ายในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยบวก 1.5% ต่อปี ปีที่ 6-10 จ่ายในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือนเฉลี่ยบวก 2.5% ต่อปี  โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

.

"นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการออม ซึ่งหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนนี้ หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น" นายอภิศักดิ์ กล่าว

.
นายอภิศักดิ์ กล่าวถึงเหตุผลในการออกหุ้นในครั้งนี้ว่า เพื่อจัดหาเงินทุนระยะยาวไว้รองรับการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าในการขยายธุรกิจ
.

นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างฐานเงินทุนของธนาคารให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยขณะนี้ธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.59%  และเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 3.61%