เนื้อหาวันที่ : 2008-05-15 11:25:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3213 views

สยามแก๊ส ประกาศขายไอพีโอหุ้นละ 8 บาท เปิดจองหุ้น 15-16, 20-21 พฤษภาคม

สยามแก๊ส "SGP" ขายหุ้นไอพีโอหุ้นละ 8 บาท จำนวน 280 ล้านหุ้น เปิดจองวันที่ 15-16 และ 20-21 พฤษภาคมนี้ คาดเข้าเทรดต้นเดือนหน้า ภายใต้หมวดพลังงาน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

.

สยามแก๊ส "SGP" ขายหุ้นไอพีโอหุ้นละ 8 บาท จำนวน 280 ล้านหุ้น เปิดจองวันที่ 15-16 และ 20-21 พฤษภาคมนี้ คาดเข้าเทรดต้นเดือนหน้า ภายใต้หมวดพลังงาน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

.

ทีมผู้บริหารสยามแก๊ส นำโดย พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร (กลาง) ประธานกรรมการ นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ร่วมเซ็นต์สัญญาในพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

.

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยว่า "บริษัทฯ ได้ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ร่วมด้วยผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 7 บริษัท

.

ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด"

..

สยามแก๊ส ก่อตั้งมากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการที่ดี และรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าที่ดีมาตลอด สยามแก๊ส ประกอบธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊สและ ยูนิคแก๊สและธุรกิจขนส่งน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น

.

ทั้งนี้ สยามแก๊สมีลูกค้า 3 ประเภท คือ ลูกค้าที่นำก๊าซ LPG ไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม (สัดส่วนราว 51.7%) กลุ่มที่สองคือลูกค้าที่นำก๊าซ LPG ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ (25.5%) เช่น สถานีบริการก๊าซ LPG และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง และกลุ่มสุดท้ายคือลูกค้าที่นำก๊าซ LPG ไปใช้ในด้านอุตสาหกรรม (9.5%) ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

.

สยามแก๊ส มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนรักษาส่วนแบ่งตลาดการขายก๊าซ LPG (ปัจจุบันอยู่ในลำดับที่ 2 ของประเทศ) และรักษาคุณภาพในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ

.

"สำหรับเงินทุนที่ระดมได้จะนำไปลงทุนในส่วนของโครงการขยายสถานีบริการก๊าซทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 20 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานีบริการก๊าซในชื่อ "สยามแก๊ส" จำนวน 10 แห่ง และในชื่อ ยูนิคแก๊ส จำนวน 10 แห่ง สุดท้ายคือการลงทุนโครงการก่อสร้างคลังก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซ ในประเทศเวียดนามนายศุภชัย กล่าว

.

.
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ได้กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของสยามแก๊สที่ 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ทำให้เชื่อมั่นว่าราคานี้เป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
.

โดยคาดว่าการลงทุนในหุ้นสยามแก๊สจะทำให้นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และที่สำคัญรายได้หลักของบริษัทฯ ที่มาจากธุรกิจการการจำหน่ายก๊าซ LPG มีแนวโน้มการเติบโตดี ตามความต้องการการใช้ก๊าซ LPG ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ LPG หรือ NGV

.

อย่างไรก็ตามก๊าซ LPG มีจุดที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ ระยะเวลาที่ใช้ในการเติมก๊าซ NGV ใช้เวลานานกว่าการเติม LPG และจำนวนสถานีบริการ NGV ในปัจจุบันมีอยู่จำนวน153 แห่ง ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนสถานีบริการก๊าซ LPG ที่มีกระจายอยู่จำนวน 236 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงแทน

.

สยามแก๊ส ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัทให้สามารถให้บริการก๊าซ NGV ได้ด้วย ฉะนั้น สยามแก๊สฯ จึงเป็นหุ้นที่เหมาะสมต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ หลังจากผ่านขั้นตอนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว คาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในต้นเดือนมิถุนายนนี้

.

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นจำนวน 280 ล้านหุ้น นำเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน จำนวน 260 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงานจำนวนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น ผู้สนใจสามารถรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายทั้ง 7 แห่ง บริษัทฯ คาดว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 15-16, 20-21 พฤษภาคม โดยหุ้นทั้งหมด จะนำเข้าจดทะเบียนและคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ราวต้นเดือนมิถุนายนในหมวดพลังงาน ภายใต้ชื่อ "SGP"