เนื้อหาวันที่ : 2008-05-09 15:41:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1484 views

รัฐเผยยอดใช้พลังงานทดแทนโตก้าวกระโดดคาดปีนี้ประหยัดเงินกว่า 4 หมื่นลบ.

แนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดปีนี้ช่วยชาติประหยัดเงินนำเข้าน้ำมันได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท ตัวเลขการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และ NGV ที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยประหยัดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเฉลี่ย 3.83 ล้านลิตรต่อวัน

.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เผยแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดปีนี้ช่วยชาติประหยัดเงินนำเข้าน้ำมันได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท

.

"ตัวเลขการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และ NGV ที่สูงขึ้น ทำให้ประเทศไทยประหยัดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเฉลี่ย 3.83 ล้านลิตรต่อวัน  คิดเป็นเงินที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันให้กับประเทศปีละ 41,939 ล้านบาท ซึ่งคิดจากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ระดับ 30 บาทต่อลิตร" นายวีระพล กล่าว

.

ผู้อำนวยการ สนพ.กล่าวว่า การที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนในช่วงเกิดวิกฤตน้ำมันแพง นอกจากจะช่วยผู้ใช้รถยนต์ประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ทันทีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศด้วย

.

ในเดือน เม.ย.51 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 103.6% จาก 4 ล้านลิตร/วัน เป็น 8 ล้านลิตร/วัน แบ่งเป็น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6.04 ล้านลิตร/วัน, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1.96 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากต้นปีมาอยู่ที่ระดับ 47,000 ลิตร/วัน หรือสูงขึ้น 224%

.

ส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 5 ในเดือน เม.ย.51 เพิ่มขึ้น 686% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มจาก 1.072 ล้านลิตร/วัน เป็น 8.43 ล้านลิตร/วัน และมีการใช้ไบโอดีเซลบี 2 อยู่ที่ระดับ 45.16 ล้านลิตร

.

ขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) นับถึงเดือน เม.ย.51 มีผู้สนใจติดตั้งจำนวน 72,950 คัน ประกอบด้วย รถเบนซิน 60,229 คัน รถดีเซล 9,928 คัน และรถที่ผลิตจากโรงงาน(OEM) จำนวน 2,793 คัน มีสถานีบริการเกิดขึ้นแล้ว 187 สถานี โดยคาดว่าภายในปีนี้จะเพิ่มเป็น 320 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV ทั้งสิ้น 57.9 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน