เนื้อหาวันที่ : 2008-05-07 11:59:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1608 views

ริช เอเชีย สตีล เดินเครื่องขยายกำลังผลิตในโรงงานแห่งใหม่ พร้อมโตแบบก้าวกระโดดหนุนรายได้พุ่ง

ริช เอเชีย สตีล เปิดแผนอนาคตผลิตเหล็กโครงสร้างเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการจัดหาเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมถังแก๊ส โดยวางแผนการจำหน่ายให้แก่ ผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

.

ริช เอเชีย สตีล เปิดแผนอนาคตผลิตเหล็กโครงสร้างเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการจัดหาเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมถังแก๊ส โดยวางแผนการจำหน่ายให้แก่ ผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

.

โรงงานแห่งใหม่ของ RICH ติดตั้งเครื่องจักรผลิตเหล็กแปรรูปเสร็จแล้ว ดันกำลังการผลิตเพิ่มอีก 90,000 ตันต่อปี จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 125,000 ตันต่อปี และจะรับรู้รายได้จากการผลิตในส่วนของเครื่องจักรที่ลงทุนเพิ่มในปีนี้เลย ผู้บริหารเผยช่วยดันรายได้เพิ่มได้อีก 3,000 ลบ.ต่อปี งานนี้ช่วยหนุนผลประกอบการโดยรวมเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมเปิดแผนอนาคตผลิตเหล็กโครงสร้างเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการจัดหาเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมถังแก๊ส โดยวางแผนการจำหน่ายให้แก่ ผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

.

นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) (RICH) เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรผลิตเหล็กแปรรูปแล้วเสร็จตามแผนงานของบริษัท และขณะนี้สามารถผลิตเพื่อการพาณิชย์ได้แล้วโดยโรงงานแห่งใหม่นี้มีกำลังการผลิต 90,000 ตันต่อปี ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับ RICH อีกประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี (จากปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 125,000 ตันต่อปี) ดังนั้นจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของ RICH ในปีนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

.

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป 90,000 ตันต่อปี ผลิตจากการนำเหล็กแท่ง (Billet) มาทำการแปรรูปโดยการรีดเหล็กเริ่มจากการนำเหล็กแท่งเข้าเตาเผา ในการรีดเหล็กแปรรูปจะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปในรูปลักษณะตามความต้องการของลูกค้า เหล็กแปรรูปเมื่อผ่านกระบวนการรีดร้อนมาแล้วจะปล่อยให้เย็นตัวลงตามธรรมชาติ เพื่อลำเลียงส่งไปเข้าเครื่องนับเหล็กเพื่อนับให้ได้จำนวนเส้นตามความต้องการ หลังจากนั้นจะนำเข้าเครื่องมัดเหล็กแปรรูปเพื่อส่งเข้าไปเก็บในโกดังต่อไป

.

"สถานการณ์ของธุรกิจเหล็กปีนี้ดีมาก ในส่วนของราคาไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่อง และก็ถือเป็นจังหวะที่ดีของ RICH มากๆ เพราะนอกจากแนวโน้มธุรกิจที่ดีแล้วยังต้องอาศัยเงินทุนมากพอสมควร ซึ่งพอดีกับจังหวะที่บริษัทเพิ่งจะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านหุ้น และได้เงินมาประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอในการขยายธุรกรรมทางการค้า

.

และ RICH มองว่าราคาเหล็กยังมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นต่ออีก เพราะตอนนี้สถานการณ์ของตลาดเปลี่ยนแปลงไปโดย big player เข้าไปซื้อเหมืองแร่เหล็กทำให้สามารถควบคุมราคาในตลาดโลกให้มีเสถียรภาพมากขึ้น คิดว่าต่อจากนี้ราคาเหล็กคงผันผวนน้อยลง สำหรับความเคลื่อนไหวตอนนี้ในส่วนของบิลเล็ตจากระดับ 480 เหรียญในปีก่อน ตอนนี้อยู่ที่ 950 เหรียญ หรือแม้แต่ราคาเศษเหล็กจาก 320 เหรียญ ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 660 เหรียญแล้ว "

.

ผู้บริหารรายเดิมยังได้เปิดเผยถึงแผนงานของ RICH ในอนาคตว่าบริษัทมีโครงการที่จะผลิตเหล็กโครงสร้างเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการจัดหาเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมถังแก๊ส กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายคือลูกค้าที่จำหน่ายเหล็กแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุชิ้นส่วนยานยนต์ (First Tier) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมถังแก๊ส(Gas Cylinder)

.

ปัจจุบันบริษัทยังมีโครงการจัดหาเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษ (Special Grade Hot Rolled Coil) เป็นการจัดหาตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยเป็นการจำหน่ายให้โรงงานผลิตถังแก๊ส สำหรับไปบรรจุแก๊ส LPG (Liquid Petroleum Gas) โดยจะต้องใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดพิเศษเป็นวัตถุดิบ โดยบริษัทวางแผนการจำหน่ายให้แก่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุแก๊ส (Gas Cylinder) ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

.

ในด้านของการแข่งขัน ประธานกรรมการบริหาร RICH ระบุว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัท มุ่งเน้นที่ตลาดระดับที่ใช้งานทั่วไป (Mass Market) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่กว้างและมีการความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการใช้ในการก่อสร้างที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน ยังคงไม่รุนแรงมากนัก ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรม

.

เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่แตกต่างกันไป ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคท่อเหล็กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การใช้งานท่อเหล็กในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ และการใช้ท่อเหล็กทดแทนวัสดุก่อสร้างอื่น