เนื้อหาวันที่ : 2008-05-06 15:12:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1692 views

PTT Cash Card ชำระค่าบริการแทนเงินสด ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

"PTT Cash Card" ใช้ชำระค่าบริการแทนเงินสดได้ทันที ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พกพาสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่รับบัตรเครดิต 800 แห่ง ทั่วประเทศ

 

นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบัตรใหม่ PTT Cash Card ใช้ชำระค่าบริการแทนเงินสดได้ทันที ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พกพาสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่รับบัตรเครดิต 800 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการสั่งซื้อบัตร PTT Cash Card มีมูลค่ารวมขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้สามารถแบ่งมูลค่าบัตรเป็นหลายใบได้ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน (บัตรมูลค่ามาตรฐานคือ  2,000 บาท  3,000 และ 5,000 บาท  หรือสามารถดำเนินการให้ตามมูลค่าที่ลูกค้าต้องการได้)