เนื้อหาวันที่ : 2008-04-25 09:51:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1179 views

สสว. ผนึกกำลัง เอไอเอส เสริมศักยภาพเอสเอ็มอี มุ่งองค์ความรู้

สสว. ผนึกกำลัง เอไอเอส จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ด้านการตลาดและเทคโนโลยีการสื่อสาร นำร่องหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ การทำตลาด และเทคโนโลยี หวังเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี

.

สสว. ผนึกกำลัง เอไอเอส จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ด้านการตลาดและเทคโนโลยีการสื่อสาร นำร่องหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการให้ข้อมูล/องค์ความรู้ การทำตลาด และเทคโนโลยี พร้อมเปิดตัว "สสว. แว็พไซต์" และ "SMEs ซิม" หวังเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการ เชื่อมั่นงานนี้จะเป็นมิติใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี

.

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันธุรกรรมในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประกอบกับเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นระบบเครือข่าย โทรศัพท์ไร้สายและเคลื่อนที่ได้แบบมือถือ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

.

ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ด้านการตลาดและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร เพื่อเป็น แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ทั้งในด้านข้อมูล/องค์ความรู้ การตลาด และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีมีความคล่องตัว ประหยัดทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

.

"จากการที่ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 2.3 ล้านราย ขณะที่เอไอเอส นับเป็นบริษัทชั้นนำด้านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายและเคลื่อนที่ได้แบบมือถือ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบมือถือ

.

ด้วยการพัฒนาให้เป็นช่องทางส่งผ่านข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดให้กับเอสเอ็มอีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสมาชิกของ สสว. และกลุ่มผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ สสว. พร้อมดำเนินการกับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารทุกๆ ค่ายที่สนใจจะส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี" ผอ.สสว.กล่าว

.

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า กลุ่มเอสเอ็มอี ถือได้ว่าเป็นรากฐานหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพใหญ่ของประเทศ ดังนั้นที่ผ่านมา เอไอเอส โดย เอไอเอส สมาร์ท เอสเอ็มอี จึงขออาสาเข้ามาทำหน้าที่เสมือนหนึ่งพันธมิตรของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนในลักษณะของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

.

ด้วยแนวคิด ทุกธุรกิจจัดการได้ ที่เน้นการสนับสนุนอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด, บริการสื่อสารเพื่อธุรกิจ, บริการหลังการขาย, บริการเอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่นส์, บริการด้านข้อมูลข่าวสารผ่าน เอสเอ็มอี ฮ็อทไลน์ 1149 และ สิทธิพิเศษจากเอไอเอสและพันธมิตร

.

"ล่าสุดเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เอไอเอส จึงร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พัฒนาบริการที่ตรงความต้องการใน 3 ด้านหลักคือ 1.โครงการความร่วมมือด้านข้อมูลและองค์ความรู้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลต่างๆ อาทิ การจัดทำ สสว. แว็พไซต์ ให้ดูข้อมูลได้บนโทรศัพท์มือถือ, เอสเอ็มอี กูรู ไลน์ ให้ความรู้ผ่านทาง เอไอเอส เอสเอ็มอี ฮ็อทไลน์ 1149 ฯลฯ

.

2.โครงการความร่วมมือด้านการตลาด ในลักษณะของการเปิดโอกาสทางการตลาด (Business Matching) ผ่านทาง e-commerce บน www.MyAISMall.com และ 3. โครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เป็นการนำเทคโนโลยีไร้สายจากเอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่นส์ เข้ามาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ เช่น การออกแพ็คเกจ SMEs ซิม ที่ให้สมาชิกของ สสว.โทรได้ในอัตราพิเศษพร้อมแพ็คเกจอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

.

"เราเชื่อว่า ความร่วมมือกับ สสว. ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งการติดอาวุธที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลกับการบริหารจัดการระบบงานภายในองค์กรอีกต่อไป" นายวิเชียร กล่าวในตอนท้าย