เนื้อหาวันที่ : 2006-08-10 14:37:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1344 views

ก.พลังงาน ปลื้มเยาวชนสร้างสิ่งประดิษฐ์พลังงานแสงอาทิตย์ สุดเจ๋ง

กระทรวงพลังงานยิ้มรับผลงานสุดเจ๋งของเยาวชน ต้นกล้าพลังงาน ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ชูหลักสูตรพลังงานทดแทนปลูกฝังเยาวชน ย้ำเดินหน้านโยบายพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อผลักดันให้มีต้นทุนต่ำสุด

ก.พลังงาน  ปลื้ม ผลงานเยาวชน ต้นกล้าพลังงาน สร้างสิ่งประดิษฐ์พลังงานแสงอาทิตย์ สุดเจ๋ง  พร้อมบูรณาการความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ  ชูหลักสูตรพลังงานทดแทนปลูกฝังเยาวชน  ย้ำเดินหน้านโยบายพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เชื่อผลักดันให้มีต้นทุนต่ำสุด

.

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์   ปลัดกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยว่า  ภายหลังที่กระทรวงพลังงานได้เฟ้นหาเยาวชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมตอนต้นและปลาย เข้าร่วมประกวด โครงงาน ปฏิบัติการท้าตะวัน Solar Challenge  ซึ่งเป็นการประดิษฐ์โครงงานที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยในวันนี้ กระทรวงพลังงานได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน 20 ทีม(ม.ต้น และม.ปลายอย่างละ 10 ทีม) จากทั้งหมด 19 โรงเรียน ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ต้นกล้าพลังงานเพื่อประกวดผลงานในรอบตัดสิน ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมนี้

.

ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ มีงานที่น่าสนใจอาทิ  ระดับม.ต้น  ได้แก่เครื่องดักจับยุงพลังงานแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์  เตาขนมพลังงานแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา  เครื่องบำบัดน้ำเสียจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนตะโหมด  และอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วม จากโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ส่วนระดับม.ปลาย ได้แก่ เครื่องเก็บขยะในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนมารีย์วิทยา  รถพลังงานแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  เครื่องแยกแก๊สไฮโดรเจนในน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จากโรงเรียนสามพรานวิทยา เป็นต้น 

.

นอกจากนี้  กระทรวงพลังงานจะได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน  ในการผลักดันหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นพื้นฐานในการวางแผนจัดการพลังงานในอนาคต ให้แก่เยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานอย่างแท้จริง

.

นายเชิดพงษ์  กล่าวเพิ่มว่า เนื่องในปี 2549 ที่กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งพลังงานทดแทน  รวมทั้งได้กำหนดในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนต่าง ๆ อาทิ  พลังงานจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์  ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 8% ภายในปี  2555  โดยกระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นที่สนใจจากประชาชนและมีการพูดถึงโดยกว้างขวาง จึงได้ริเริ่ม ที่จะดำเนินการปลูกฝังความรู้แก่ระดับเยาวชน  ในการเข้าร่วมประดิษฐ์โครงงานดังกล่าว  นอกจากนี้ ยังได้มีการผลักดันในภาคเอกชน ให้เข้ามาดำเนินการในธุรกิจการผลิตอุปกรณ์พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าร์เซลล์เพิ่มขึ้น โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ลดหย่อนในด้านภาษี รวมทั้งจะผลักดันให้เกิดการใช้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย